Harvest Moon: The Lost Valley Patch v1.1

วันนี้ Natsume ออกแพทช์เกมเวอร์ชัน 1.1 ให้เกม Harvest Moon: The Lost Valley โซน US ปรับปรุงเกมบางส่วน ได้แก่

  • สามารถเพิ่มค่ามิตรภาพกับภูติเก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้น
  • ภูติเก็บเกี่ยวทำงานได้มากขึ้นกว่าเดิม
  • บัวรถน้ำสามารถจุน้ำได้มากขึ้นจาก 50 ช่อง เป็น 200 ช่อง
  • แก้ปัญหาเหตุกาณืสุนัขหาของขวัญให้เราในตอนเช้า จนทำให้เราไม่เจอเหตุการณ์สำคัญจากตัวละครอื่น ๆ
  • แก้บักยิบย่อยต่าง ๆ

สำหรับเกมโซนยุโรป (EU) นั้น Natsume แจ้งว่าจะออกแพทช์ได้เมื่อไหร่ ขึ้นอยู่กับทางค่ายเกมฝั่งยุโรป Rising Star Games ครับ