ตารางเวลา

MONTUEWEDTHUFRISATSUN
April11am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm
Brutus10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm
Catherine1pm – 6pm3pm – 7pm1pm – 8pm2pm – 8pm
Doc7pm – 0am10am – 6pm7pm – 0am10am – 6pm
Emily10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm
Gareth9pm – 3am7pm – 2am9pm – 3am8pm – 0am
Gilbert8pm – 2am6pm – 11pm7pm – 0am8pm – 2am
Hanna10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm
Hunter10am – 6pm10am – 6pm11am – 7pm10am – 6pm
Iris10am – 6pm11am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm
Jimmy10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm
Naomi7pm – 0am7pm – 2am7pm – 0am
Naomi (หลังจากปลดล็อกฤดูใบไม้ร่วง)10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm
Sally6am – 5pm6am – 5pm6am – 5pm6am – 5pm6am – 5pm
Sally (หลังจากปลดล็อกฤดูใบไม้ร่วง)10am – 6pm10am – 6pm10am – 6pm
Sam 6pm – 8pm8pm – 0am 6pm – 8pm8pm – 0am6pm – 8pm6pm – 8pm6pm – 8pm
Tabitha7pm – 2am9pm – 3am9pm – 3am8pm – 0am
Tony10am – 6pm7pm – 0am7pm – 0am10am – 6pm10am – 6pm