Harvest Moon: Back to Nature Harvest Moon: Back to Nature
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

บทนำ

เหตุการณ์จะเริ่มต้นที่ Thomas นายกเทศมนตรีแห่งเมืองมิเนรัล จะพาเรามาที่ฟาร์มรกร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นฟาร์มของคุณปู่ที่เราเคยมาเที่ยวเล่นเมื่อสมัยยังเด็กนั่นเอง หลังจากที่ปู่เราจากไปแล้วฟาร์มแห่งนี้ก็ถูกทิ้งเอาไว้เฉย ๆ จนมีสภาพเป็นอย่างที่เห็น แล้วเราจะเริ่มละรึกถึงความหลังเมื่อตอนที่เรายังเด็กและได้มาเที่ยวเล่น ณ ที่แห่งนี้

เป็นวันหยุดฤดูร้อนที่เรากับคุณพ่อสัญญากันไว้ว่าจะไปเที่ยวด้วยกัน แต่คุณพ่อนั้นไม่สามารถสะสางงานที่คั่งค้างเอาไว้ได้ทัน ทำให้คุณพ่อไม่สามารถพาไปเที่ยวได้ แต่คุณพ่อนั้นก็ได้คุยกับคุณปู่เอาไว้ว่าจะให้เราไปอยู่เที่ยวที่ฟาร์มในช่วงฤดูร้อนแทน

เมื่อเรามาถึงฟาร์มของคุณปู่ คุณปู่เองก็ยุ่งกับการทำงานฟาร์มจนอาจจะไม่ได้มีเวลาเล่นกับเรามากนัก โดยส่วนใหญ่เราจึงเล่นอยู่คนเดียว จนกระทั่งวันหนึ่งตัวเราจะขึ้นไปงีบหลับอยู่บริเวณทุ่งดอกไม้บนภูเขาคนเดียว ไม่นานนักเราก็ได้ยินเสียงคนกำลังฮัมเพลงเข้ามาใกล้

เด็กสาวคนหนึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้า เธอจะบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่เธอชอบมาเล่นอยู่เสมอ จากนั้นเธอจะชวนให้เราไปเล่นกับเธอด้วยกัน

หลายวันผ่านไป ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านแล้ว เรากับคุณปู่จะร่ำลากัน แต่ก่อนที่เรากำลังจะไป เด็กสาวที่เราเคยเล่นด้วยกันจะมาหาเรา เมื่อเธอรู้ว่าเรากำลังจะไปจากเมืองนี้แล้ว เรากับเธอจึงสัญญาว่าจะกลับมาพบกันอีกครั้ง

Harvest Moon: Back to Nature