Harvest Moon: Back to Nature Harvest Moon: Back to Nature
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Fireworks Festival

งานแสดงดอกไม้ไฟ จัดขึ้นในวันที่ 24 ฤดูร้อน เข้าร่วมได้ในช่วงเวลา 6:00PM-7:50PM บริเวณ ชายหาด

เมื่อมาถึงงานแล้ว เราสามารถชวนสาวที่เราชอบไปนั่งดูดอกไม้ไฟด้วยกันได้ ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะได้ดูกับ Kai อย่างไรก็ตาม สาวที่เราเลือกนั่งชมด้วยจะไม่ได้รับค่าความรักพิเศษแต่อย่างใด

ชาวบ้านที่คุยด้วย ค่ามิตรภาพเพิ่ม +5 สาว ๆ ที่คุยด้วย ความรัก +500

Harvest Moon: Back to Nature