Harvest Moon: Seeds of Memories Harvest Moon: Seeds of Memories
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

พืชผล

ใน Harvest Moon: Seeds of Memories เราสามารถปลูกผักชนิดใดก็ได้ ในฤดูกาลใดก็ได้ เราสามารถซื้อเมล็ดต่าง ๆ มาปลูกได้จาก Sam ซึ่งจะขายเมล็ดผักต่าง ๆ

การปลูกพืชนั้นทำได้โดยการเคลียร์แปลงปลูกให้เรียบร้อย ทำการพรวนดิน โรยเมล็ด หลังจากนั้นก็ให้เรารดน้ำวันละครั้งจนกว่ามันจะสามารถโตจนออกดอกออกผลเก็บได้เลย ซึ่งพืชบางชนิดจะเก็บผลได้ครั้งเดียวแล้วถึงเริ่มปลูกใหม่ แต่บางชนิดก็สามารถเก็บไปได้เรื่อย ๆ แม้จะโตข้ามฤดูก็ยังเก็บต่อได้จนกว่าเราจะตัดทิ้ง

การปลูกพืชในภาคนี้จะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่า “การกลายพันธุ์” การกลายพันธุ์ของพืชที่ปลูกจะทำให้ได้พืชชนิดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่จะราคาดีมากขึ้น โดยปกติการปลูกธรรมดาพืชเองก็มีโอกาสกลายพันธุ์อยู่แล้ว แต่เราสามารถเพิ่มโอกาสการกลายพันธุ์นี้ได้ด้วยการใส่ปุ๋ยอีกด้วย โดยเราสามารถซื้อปุ๋ยได้จากร้านของ Iris หรืออาจจะนำมูลสัตว์ที่เราไปเก็บมา มาใช้เป็นปุ๋ยก็ได้เช่นกัน แล้วหากเราขายผักที่กลายพันธุ์ไม่ว่าจะขายผ่านลังขายผลผลิตหรือกับ Sam โดยตรง ก็จะช่วยปลดล็อกเมล็ดของผักกลายพันธุ์ชนิดนั้น ๆ ให้เราสามารถหาซื้อได้ในร้านของ Sam ด้วย อย่างไรก็ตามผักกลายพันธุ์บางชนิดอาจจะต้องขายจำนวนมากหน่อยเพื่อทำการปลดล็อกเมล็ดชนิดนั้น ๆ

นอกจากเรื่องของการกลายพันธุ์แล้ว ถึงแม้ว่าพืชผักทุกชนิดในภาคนี้จะสามารถปลูกได้ทุกฤดู แต่ผักแต่ละชนิดเองจะมีฤดูเฉพาะของมันอยู่ หากเราปลูกพืชได้ตรงกับฤดูของมันแล้ว จะทำให้เรามีโอกาสได้ผักชนิดนั้น ๆ ในระดับ Great Quality ซึ่งจะทำให้เราสามารถขายได้ราคามากยิ่งขึ้น

ชื่อฤดูกาลระยะเวลาปลูกราคาเมล็ดราคาผลผลิตหมายเหตุ
ซื้อขายNormalGreat
BroccoliWinter630 75  
BroccoliniFall   120 กลายพันธุ์จาก Broccoli ฤดูใบไม้ร่วง
EvergreenSummer     กลายพันธุ์จาก Broccolini ฤดูร้อน
RomanescoWinter10  150 กลายพันธุ์ุ์จาก Broccolini ฤดูหนาว
DryadSpring     กลายพันธุ์จาก Romanesco ฤดูใบไม้ผลิ
CabbageSpring620 5075 
Huge CabbageSpring105020125185กลายพันธุ์จาก Cabbage ฤดูใบไม้ผลิ
Red CabbageWinter104010100150กลายพันธุ์จาก Cabbage ฤดูหนาว
Dome CabbageWinter     กลายพันธุ์จาก Huge Cabbage ฤดูหนาว
Green CabbageSpring   150 กลายพันธุ์จาก Red Cabbage ฤดูใบไม้้ผลิ
CarrotFall720 50  
Brown CarrotSummer75020125185กลายพันธุ์จาก Carrot ฤดูร้อน
Baby CarrotWinter34010100150กลายพันธุ์จาก Carrot ฤดูหนาว
MandrakeFall     กลายพันธุ์จาก Brown Carrot ฤดูใบไม้ร่วง, ใส่ปุ๋ย Barbatus Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
White CarrotWinter   150 กลายพันธุ์จาก Baby Carrot ฤดูหนาว
CelerySpring720 5075 
Mystic HerbSummer     กลายพันธุ์จาก Celery ฤดูร้อน
White CeleryFall74010100150กลายพันธุ์จาก Celery ฤดูใบไม้ร่วง
Royal HerbWinter106030150225กลายพันธุ์ุ์จาก White Celery ฤดูหนาว
CornSummer1130 90120 
Fodder CornSummer   100 กลายพันธุ์จาก Corn ฤดูร้อน
Sweet CornSummer   150 กลายพันธุ์จาก Corn ฤดูร้อน
Sunset CornSpring     กลายพันธุ์ุ์จาก Fodder Corn ฤดูใบไม้ผลิ, ใส่ปุ๋ย Corn Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Yellow CornWinter     กลายพันธุ์จาก Sweet Corn ฤดูหนาว
Green PepperSummer740 80130 
Red PepperSummer 5010110200กลายพันธุ์จาก Green Pepper ฤดูร้อน
Bell PepperSummer   160 กลายพันธุ์จาก Green Pepper ฤดูร้อน
Purple PepperSpring11  150 กลายพันธุ์จาก Red Pepper ฤดูใบไม้ผลิ, ใส่ปุ๋ย Carp Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Magic PepperSpring     กลายพันธุ์จาก Bell Pepper ฤดูใบไม้ผลิ
Golden PepperSummer     กลายพันธุ์จาก Magic Pepper ฤดูร้อน, ใส่ปุ๋ย Goby Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
White PepperWinter     กลายพันธุ์จาก Magic Pepper ฤดููหนาว
Hot PepperFall1130 90120 
JalapenoSpring 4020150 กลายพันธุ์จาก Hot Pepper ฤดูใบไม้ผลิ
HabaneroFall     กลายพันธุ์จาก Hot Pepper ฤดูใบไม้ร่วง, ใส่ปุ๋ย Orange Compost อย่างน้อย 1 ครั้ง
Dragon PepperWinter     กลายพันธุ์จาก Jalapeno ฤดูหนาว, ใส่ปุ๋ย Apple Compost อย่างน้อย 1 ครั้ง
Devil PepperSummer     กลายพันธุ์จาก Habanero ฤดูร้อน, ใส่ปุ๋ย Corn Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
OnionSpring430 5070 
ScallionSpring6501090130กลายพันธุ์จาก Onion ฤดูใบไม้ผลิ
Petite OnionSpring56020160200กลายพันธุ์จาก Scallion ฤดูใบไม้ผลิ
Red OnionSummer77020170260กลายพันธุ์จาก Scallion ฤดูร้อน
TeardropWinter 7030170 กลายพันธุ์จาก Red Onion ฤดูหนาว
Pearl OnionFall66030150 กลายพันธุ์จาก Peptite Onion ฤดูใบไม้ร่วง, โดยต้องปลูกแบบช่องเว้นช่องทั้งแนวตั้งและแนวนอนเหมือนตารางหมากรุก
PotatoFall620 5075 
Giant PotatoFall85020125 กลายพันธุ์จาก Potato ฤดูใบไม้ร่วง
Purple PotatoWinter   100 กลายพันธุ์จาก Potato ฤดูหนาว
Black PotatoSummer     กลายพันธุ์จาก Purple Potato ฤดูร้อน
Titan PotatoWinter     กลายพันธุ์จาก Black Potato ฤดูหนาว, ใส่ปุ๋ย Durum Wheat Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
PumpkinFall1590 170  
SquashSpring1514020220380กลายพันธุ์จาก Pumpkin ฤดูใบไม้ผลิ
ZucchiniSummer1611010200320กลายพันธุ์จาก Pumpkin ฤดูร้อน
Giant SquashSummer15  280 กลายพันธุ์จาก Squash ฤดูร้อน, ใส่ปุ๋ย Goby Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Cream PumpkinWinter16  220450กลายพันธุ์จาก Squash ฤดูหนาว
Giant PumpkinFall22  8001500กลายพันธุ์จาก Giant Squash ฤดูใบไม้ร่วง
SpinachWinter520 5075 
Savoy SpinachSpring55020120190กลายพันธุ์จาก Spinach ฤดูใบไม้ผลิ
Baby SpinachWinter54010100 กลายพันธุ์จาก Spinach ฤดูหนาว
Lilac SpinachFall     กลายพันธุ์จาก Sovoy Spinach ฤดูใบไม้ร่วง
Pink SpinachWinter8  170260กลายพันธุ์จาก Baby Spinach ฤดูหนาว
StrawberrySpring720 5580 
Angel LanternFall12  160 กลายพันธุ์จาก Strawberry ฤดูใบไม้ร่วง, ใส่ปุ๋ย Barbatus Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
White BerryWinter10351095130กลายพันธุ์จาก Strawberry ฤดูหนาว
Magical BerrySpring9  160 กลายพันธุ์ุ์จาก White Berry ฤดูใบไม้ผลิ, ใส่ปุ๋ย Berry Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Princess’ EyeSummer     กลายพันธุ์จาก Angel Lantern ฤดูร้อน
TomatoSummer1130 6085 
San MarzanoSummer 6010100 กลายพันธุ์จาก Tomato ฤดูร้อน
CrimsonWinter   300260กลายพันธุ์จาก Tomato ฤดูหนาว
Killer TomatoFall     กลายพันธุ์จาก Crimson ฤดูใบไม้ร่วง, ใส่ปุ๋ย Tomato Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Red ZepplenSpring     กลายพันธุ์จาก San Marzano ฤดูใบไม้ผลิ, ใส่ปุ๋ย Tomato Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
WheatSummer710 2540 
Durum WheatSummer 10102540กลายพันธุ์จาก Wheat ฤดูร้อน
BarleyFall910202540กลายพันธุ์จาก Wheat ฤดูใบไม้ร่วง
RyeWinter 10302540กลายพันธุ์จาก Barley ฤดูหนาว, ใส่ปุ๋ย Mosquito Blend อย่างน้อย 1 ครั้ง
Harvest Moon: Seeds of Memories