ซื้อ Quiz Book จาก Van ราคา 1,000,000G

หนังสือรวมคำถามแฟนพันธุ์แท้ของ STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town เราสามารถซื้อหนังสือ Quiz Book ได้จากการนำไอเท็ม Van’s Favorite ไปมอบให้ Van ที่จะตั้งร้านที่ Inn ในวันพุธ พร้อมกับเงินติดตัวจำนวนอย่างน้อย 1,000,000 G เมื่อมอบให้แล้วเขาจะสุ่มของมาเสนอขายให้กับเรา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Quiz Book ราคา 1,000,000 G!

การเล่นร้อยคำถามอันสิ้นหวัง Quiz Book

ให้เราถือหนังสือ Quiz Book เอาไว้ แล้วไปสำรวจที่ชั้นหนังสือที่อยู่ในห้องสมุด โดยจะเป็นชั้นหนังสือที่ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ด้านริมซ้ายสุด แล้วเราจะเริ่มเข้าสู่การถามตอบ โดยคำถามนั้นจะเป็นการสุ่มขึ้นมาสลับไปเรื่องจากจำนวนหลายร้อยข้อไม่เป็นลำดับ เมื่อเราตอบผิดก็จะเป็นอันสิ้นสุดเกมทันทีและต้องเริ่มตอบคำถามโดยนับหนึ่งใหม่

Note

คำตอบบางข้ออาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น คำถาม: ราคา Stamina Booster XL ที่ปกติขายในคลีนิกราคา 1,000 G แต่ในเกมถาม-ตอบนี้จะต้องตอบ 2,000 G

คำถามทั่วไป

คำถามคำตอบ
When you enter your name, what is the maximum character count?8
What background color is used for Wednesday on your Calendar?Yellow
How many squares of tillable land are there on your farm?1,075 Square
If you equip the Pedometer and press the Tool Button, how many steps does it go up? (When carrying no items.)1
What cooking utensil goes on the very top right of the Kitchen?Oven
On the Menu Screen, which tab is furthest to the right?Relationships
When you go into th Bathroom in your house, how much time passes?30 minutes
How many Feeding Bins are there in a renovated Barn18
What is the chance (%) that any Magic Red Flower Seeds will actually bloom as a True Magic Red Flower?About 5%
You use a Level 7 charge on your sickle. How many squares will you harvest?81
What greeting does the weather report on the TV in your Town Villa use?G’day,all!
Which of the below is NOT found in the Mountain Villa?A TV
If you hold a piece of Alexandrite in your hands outside, what color does it appear to be?Green
In “Milk (P).” what does the “P” stand for?Platinum
How many items are there with the word “Grass” in their name?15
Which of these Apples does Huang offer to sell you?SUGDW
What is the Harvest Goddess’s special cheer?Pan paka paaan!
How many beds are there in Yodel Ranch?4
How many bookshelves are there in the library?15
How many potted plants are there in the Clinic?8
How many streetlamps are there in Mineral Town? (Inluding the ones in Rose Plaza)22
There are two painting on the 2nd floor of PoPoultry One is of a mountain. What is the other one?A Flower
In the back room of the General Store, there is one painting. What is it of?My House
What message do you get when you examine the clock in Mayor Thomas’ house?Clock
How many total items are there that can be shipped?157 types
Of the crops on the follow list, which ships for the highest price?Cabbage

คำถามเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์

คำถามคำตอบ
How many Episode are there in the TV show “Card Collector Chisato”?12
In the TV show “Card Collector Chisato.” how many cards does she have left to find by the end of Episode 6?25
How many episodes are there in the TV show “Fairy and Me – Her wish”?36
How many episodes are there in the TV show “Fairy and Me – His wish”?36
In the TV show “Fairy and Me – His wish”, what dish did the girl make for the boy?Curry Rice
How many episodes are there in the TV show “Dear Princess”?34
In the TV show “Dear Princess.” where sis the Legendary Hero go to defeat the previous Dark Lord?North
How many episodes are there in the TV show “Swip-Swap”?39
In th TV show “Swip – swap” waht is Adriant’s 4th period class?Math
In the TV show “Swip-Swap.” what is the correct spelling of the female main character’s name?Andrienne
In the TV show “Swip-Swap.” what is the name of Adrienne’s bestfemale friendsDani
How many episodes are there in the TV show “Mechabot Ultror Zero”?20
How many episodes are there in the TV show “Mechabot Ultror: The autumn Breeze”?47
In the “Mechabot” TV series, what day is Rory’s birthday?Dec. 25
In the TV show “Mechabot Ultror Zero.” who does the team recieve the mehabots from?A shining figure
In the TV show “Mechabot Ultror: The autumn Breeze” what is the title of Episode 6?Morning of Battle
How many episodes are there in the TV show “Star Lily, Heart Snatcher”?25
In the TV show “Star Lily, Heart Snatcher.” what is the nameof Sakura’s grandmother?Yamabuki Haruhi
In the TV show “Star Lily, Heart Snatcher.” what is the secret identity of Star Lily?Himeyuri
In the TV show “Star Lily, Heart Snatcher.” who won the final confrontation, Star Lily or Sakura?It’s a secret
In the TV show “Emerald Academy – Maiden Memoirs.” what is the title of File 51?The Stumbles Maiden
In the TV show “F-3.14 MGP”, what is the name of Bellis’ mech?Peretus
In the TV show “F-3.14 MGP”, what kind of magic does Cosmos use?Dark magic

คำถามเกี่ยวกับวันเกิด

คำถามคำตอบ
When is Plum’s Birthday?Spring 4
When is Saibara’s birthday?Spring 11
When is Blueberry’s Birthday?Spring 15
When is Mugi’s Birthday?Spring 17
When is Lillia’s Birthday?Spring 19
When is Aqua’s Birthday?Spring 26
When is Sasha’s Birthday?Spring 30
When is Harris’s Birthday?Summer 4
When is Basil’s Birthday?Summer 11
When is Mint’s Birthday?Summer 16
When is Thomas’s Birthday?Summer 25
When is Zack’s birthday?Summer 29
When is Gotts’s Birthday?Autumn 2
When is Yu’s Birthday?Autumn 5
When is Sunny’s Birthday?Autumn 10
When is Manna’s Birthday?Autumn 11
When is Cherry’s Birthday?Autumn 14
When is Carter’s Birthday?Autumn 20
When is Anna’s Birthday?Autumn 23
When is Dudley’s birthday?Winter 11
When is Ellen’s Birthday?Winter 13
When is Duke’s Birthday?Winter 15
When is Pumpkin’s Birthday?Winter 22
When is Mei’s Birthday?Winter 26
When is Jeff’s birthday?Winter 29

คำถามเกี่ยวกับเทศกาล

คำถามคำตอบ
What day is Mochi Bonanza?Spring 1
What day is White Day?Spring 14
What day is the Spring Derby?Spring 18
What day is Cooking Exhibition?Spring 22
What day is the Fetch Fest?Summer 1
What day is Cluck-Cluck Clash?Summer 7
What day is Moo-Moo Festival?Summer 20
What day is Firework Festival?Summer 24
What day is the Concert?Autumn 3
What day is Harvest Festival?Autumn 9
What day is Moonlight Night?Autumn 13
What day is the Autumn Derby?Autumn 18
What day is Fluffy Festival?Autumn 21
What day is Pumpkin Jamboree?Autumn 30
What day is Valentine’s Day?Winter 14
What day is Starry Night?Winter 24
What day is the Starlight Night gift giving?Winter 25
What day is New Year’s Party?Winter 30

คำถามเกี่ยวกับการนับปฏิทิน

คำถามคำตอบ
What day of the week Spring 1 in Year 1?Sunday
What day of the week was Summer 2 in Year 1?Wednesday
What day of the week was Summer 16 in Year 1?Wednesday
What day of the week was Autumn 1 in Year 1?Thursday
What day of the week will Spring 5 in Year 5 be?Monday
What day of the week will Summer 22 in Year 5 be?Saturday
What day of the week will Summer 9 in Year 92 be?Wednesday
What day of the week will Spring 20 in Year 10 be?Sunday
What day of the week will Autumn 10 in Year 10 be?Tuesday
What day of the week will Winter 3 in Year 12 be?Friday
What day of the week will Autumn 2 in Year 21 be?Thursday
What day of the week will Winter 20 in Year 30 be?Friday
What day of the week will Spring 20 in Year 47 be?Tuesday
What day of the week will Autumn 5 in Year 55 be?Saturday
What day of the week will Summer 20 in Year 75 be?Thursday
What day of the week will Spring 1 in Year 100 be?Monday
What day of the week will Autumn 10 in Year 100 be?Sunday
What day of the week will Summer 4 in Year 123 be?Monday
What day of the week will Winter 4 in Year 123 be?Friday
What day of the week will Winter 11 in Year 134 be?Tuesday

คำถามเกี่ยวกับราคาซื้อของ

คำถามคำตอบ
How much does Premium Grape Juice cost at Adge Winery?300G
How much does Stamina Booter XL cost at the Clinic?2,000G❇
How much does it cost to get an examination at the Clinic?10G
How much does Brush cost at the Forge?800G
How much does Clippers cost at the Forge?1800G
How much does Milker cost at the Forge?2,000G
How much does the Mayonnaise Maker cost at the Forge?20,000G
How much do Earring cost at the Forge?1,000G
How much do Bread cost at the General store?100G
How much does Dango Flour cost at the General store?100G
How much does Turnip Seeds cost at the General store?120G
How much do Potato Seeds cost at the General store?150G
How much do Cucumber Seeds cost at the General store?200G
How much do Strawberries Seeds cost at the General store?150G
How much do Green Peppers Seeds cost at the General store?150G
How much do Grass Seeds cost at the General store?500G
How much does a chicken cost at PoPoultry?1,500G
How much does Angora rabbit cost at the PoPoultry?3,000G
How much does Chicken/Rabbit Feed cost at the PoPoultry?10G
How much does a normal cow cost at Yodel Ranch?5,000G
How much does a Strawberry Cow cost at Yodel Ranch?10,000G
How much does a sheep cost at Yodel Ranch?4,000G
How much does a Cow breeding Kit cost at Yodel Ranch?3000G
How much does Fodder cost at Yodel Ranch?20G
How much does a Truth Jewel cost at Huang’s shop?50,000G
How much does a Ball cost at Huang’s shop?100G
How much do Moondrop Flower Seeds cost at Huang’s shop?500G

❇ Stamina Booster XL ในคลีนิกขาย 1,000 G แต่คำตอบที่ถูกในเกมถาม-ตอบนี้คือ 2,000 G

คำถามเกี่ยวกับราคาขาย

คำถามคำตอบ
What is the shipping price of a Cabbage?250G
What is the shipping price of Strawberries?65G
what is the shipping price of Corn?85G
What is the shipping price of a Carrot?120G
What is the shipping price of a Pumpkins?280G
What is the shipping price of Green Pepper?40G
What is the shipping price of a True Magic Red Flower?200G
what is the shipping price of Cheese (M)?380G
what is the shipping price of Mayonnaise (P)?450G
What is the shipping price of Yarn (G)?2,000G
what is the shipping price of Chocolate?50G
What is the shipping price of SUGDW Apple?50G
what is the shipping price of Bamboo shoot?50G
What is the shipping price of Black Grass?10G
what is the shipping price of White Grass?150G
What is the shipping price of Wild Grape?30G
what is the shipping price of Mushroom?50G
What is the shipping price of a Hot Spring Egg?80G
What is the shipping price of a Large Fish?200G
What is the shipping price of a Relax Tea Leaves?1,000G
What is the shipping price of a Elli Leaves?This item can’t be ship
What is the shipping price of a Brooch?1,800G
What is the shipping price of a Scrap Ore?1G
What is the shipping price of Mithril?40G
what is the shipping price of Adamantile?50G
what is the shipping price of Orichalcum?50G
What is the shipping price of Moonstone?55G
what is the shipping price of Amethyst?60G
What is the shipping price of Sandrose?60G
What is the shipping price of Agate?62G
What is the shipping price of Fluorite?65G
what is the shipping price of Peridot?68G
What is the shipping price of Topaz?70G
What is the shipping price of a Ruby?75G
What is the shipping price of an Emerald?80G
what is the shipping price of Diamond?100
What is the shipping price of Pink Diamond?10,000G
What is the shipping price of Alexandrite?10,000G
What is the shipping price of Ancient Fossil?5,000G

คำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศ

คำถามคำตอบ
What is the chance (%) that it will be sunny on any given spring day?About 70%
What is the chance (%) that it will be rainy on any given spring day?About 30%
What is the chance (%) that it will be rainy on any given summer day?About 10%
What is the chance (%) that it will be typhoon any given summer day?About 10%
What is the chance (%) that it will be sunny on any given autumn day?About 80%
What is the chance (%) that it will be rainy on any given autumn day?About 20%
What is the chance (%) that it will snow on any given winter day?About 40%
What is the chance (%) that it will be typhoon any given winter day?0% chance

คำถามเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง

คำถามคำตอบ
How much Lumber is required to expand your yor home the first time?150
How much Lumber is needed for your second home renovation?600
How much Lumber is required to to build Bathroom?300
How much Lumber is required to change your home’s Windows?200
How much Lumber is required to to change your home’s Mailbox?150
How much Lumber is needed to Silo?300
How much Lumber is needed to upgrade your Coop?350
How much Lumber is needed to upgrade your Barn?400
How much Lumber is required to build the Town Villa?999

คำถามเกี่ยวกับค่าพลังกาย

คำถามคำตอบ
How much Stamina does drinking water Inn restore?0
How much Stamina does eating Lunch Set Inn restore?100
How much Stamina does eating Salad at Inn restore?20
How much Stamina does eating Apple Pie at the Inn restore?50
How much Stamina does eating Cheesecake Inn restore?40
How much Stamina does eating Cookies at Inn restore?20
How much Stamina does an Wild Grape Water at Dudley’s Inn restore?1
How much Stamina does drinking Pineapple Juice Inn restore?30
How much Stamina does drinking Milk at Inn restore?20
How much Stamina does eating Roasted Corn at the Beach Cafe restore?20
How much Stamina does eating Spaghetti at the Beach Cafe restore?40
How much Stamina does eating Pizza at the Beach Cafe restore?30
How much Stamina does eating Shaved Ice at the Beach Cafe restore?20
How much Stamina does eating a Chocolate restore?2
How much Stamina does eating a Hot Spring Egg restore?4
How much Stamina does eating Relax Tea Leaves restore?2
How much Stamina does a HMSGB Apple restore?2
How much Stamina does an Orange Pastry restore?27
How much Stamina does eating Spinach restore?3
How much Stamina does an Orange Grass restore?0
How much Stamina does an Medium Fish restore?3
What is the Stamina penalty if you eat a Poison Mushroom?(-50)
How much Stamina does it take to use a Level 2 charge on the Cursed Axe?20
How much Stamina does it take to use a Level 6 charge on the Bleesed Sickle?15
When you go to sleep with a True Magic Red Flower in your vase, by how much does it boost your Fatigue recovery the next day?10

คำถามเกี่ยวกับขนาดปลา

คำถามคำตอบ
What is the maximum size Loach you can catch?12 cm
What is the maximum size Sailfin Sandfish you can catch?20 cm
What is the maximum size Pike you can catch?40 cm
What is the maximum size Fat Greenling you can catch?40 cm
What is the maximum size Squid you can catch?50 cm
What is the maximum size Blotched Snakehead you can catch?80 cm
What is the maximum size Mahi-mahi you can catch?180 cm
What is the maximum size Tuna you can catch?250 cm

คำถามเกี่ยวกับการตกปลา

คำถามคำตอบ
You fish in the lake in spring and use a Level 1 charge on your Fishing Rod. What fish could you catch?Bluegill
You fish in the Hot Spring in winter and use a Level 1 charge on your Fishing Rod. What fish could you catch?Smelt
You fish in the Ocean in winter and use a Level 1 charge on your Fishing Rod. What fish could you catch?Sailfin Sandfish
You fish in the lake in spring and use a Level 4 charge on your Fishing Rod. What fish could you catch?Crucian Carp
You fish in the Hot Spring in autumn and use a Level 4 charge on your Fishing Rod. What fish could you catch?Smelt
You fish in the lake in spring and use a Level 5 charge on your Fishing Rod. What fish could you catch?Rainbow Trout
You fish in the Hot Spring in summer and use a Level 5 charge on your Fishing Rod. What fish could you catch?Blotched Snakehead
You fish in the Ocean in autumn and use a Level 5 charge on your Fishing Rod. What fish could you catch?Bonito
You fish in the Ocean in winter and use a Level 5 charge on your Fishing Rod. What fish could you catch?Seerfish
You fish in the Ocean in winter and use a Level 7 charge on your Fishing Rod. What fish could you catch?Fat Greenling
Which of the below can NOT be fished from the ocean?Coelacanth

Note

คำถามนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเองจากแอดมินเอง ผสมกับข้อมูลจากต่างประเทศ อาจมีความเป็นได้ที่ยังมีคำถามที่ยังไม่ถูกพบอีก หากพบเจอคำถามใหม่แล้วต้องการเพิ่มเติมข้อมูลในตารางนี้สามารถติดต่อแอดมินได้ทางเพจ Harvest Moon Thailand Board

เมื่อตอบคำถามครบ 100 ข้อ