STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town Cover STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Mining

ใน Pioneers of Olive Town จะมีเหมืองอยู่ด้วยกัน 3 แห่ง โดยเราสามารถเข้าเหมืองที่ 1 ได้ตั้งแต่เริ่มเกม ในขณะที่เหมืองที่ 2 และ 3 จะต้องทำการซ่อมสิ่งก่อสร้างในฟาร์ฺม (สะพาน) เพื่อปลดล็อกในพื้นที่ต่อ ๆ ไปตามลำดับ

เหมืองที่ 1 ชั้น B8

เหมืองที่ 1

ลงได้สูงสุด 10 ชั้น ในเหมืองนี้เหมาะแก่การเข้ามาหา Iron ore (แร่โลหะ)

เหมืองที่ 2

ลงได้สูงสุด 30 ชั้น ในเหมืองนี้เหมาะแก่การเข้ามาหา Silver ore (แร่เงิน)

เหมืองที่ 3

ลงได้สูงสุด 50 ชั้น ในเหมืองนี้เหมาะแก่การเข้ามาหา Gold ore (แร่ทองคำ)

แร่บนผนังเหมือง

เราสามารถใช้ค้อนทุบไปที่จุดนี้ได้ แล้วจะมีไอเท็มกระเด็นออกมาให้เราจำนวนหนึ่ง เป็นจุดที่ทำให้เรามีโอกาสได้แร่จำนวนมากและหลากหลายชนิดในครั้งเดียว

ดินนูนตามพื้น

เราสามารถใช้จอบในการขุดลงไปได้ เราจะได้แร่ต่าง ๆ จากจุดนี้เช่นกัน

บันได

เราสามารถลงเหมืองชั้นต่อไปได้ด้วยการใช้บันไดในแต่ละชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะสุ่มบันไดมา บางครั้งจะโผล่มาให้เราเห็นเลยโดยไม่ต้องหา แต่บางชั้นเราจะต้องหาเองด้วยการใช้ค้อนทุบหินต่าง ๆ โดยบันไดนั้นจะไม่อยู่บริเวณขอบเหมืองและจะไม่อยู่รอบ ๆ บันไดที่ลงมาจากชั้นบนเสมอ

ตัวตุ่น

ในเหมืองที่ 2 และ 3 จะมีตัวตุ่นที่คอยผลุบ ๆ โผล่ ๆ อยู๋ในแต่ละชั้นซึ่งเราสามารถใช้ค้อนทุบมันได้ เมื่อทุบแล้วเราจะสุ่มได้ไอเท็มมาด้วย อย่างไรก็ตามขณะที่ตัวตุ่นกำลังจะโผล่ขึ้นมาจากดิน ให้ระวังอย่าเข้าไปใกล้ในจังหวะนั้น เพราะเราจะได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกและทำให้พลังกายของเราลดลงด้วย

หลุม

ในเหมืองที่ 3 นั้น นอกจากบันไดที่ใช้ลงชั้นต่อไปได้แล้ว ยังมีหลุมอีกด้วย โดยถ้าเราลงชั้นต่อไปด้วยหลุมนี้ เกมจะสุ่มให้ลงไปยังชั้นล่างให้อย่างรวดเร็วมากสุดถึง 10 ชั้น โดยแลกกับ พลังกาย ของเรา ยิ่งได้ลงไปชั้นไกลมากก็จะยิ่งเสียพลังกายมากตามไปด้วย ดังนั้นกรุณาใช้อย่างระมัดระวัง

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town Cover