STORY OF SEASONS: Trio of Towns
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Animal Festival

Animal Festival
Animal Festival

เทศกาลจะปลดล็อกวันที่ 31 ฤดูใบไม้ผลิปีแรก

ระหว่าง 10:00-13:00 ให้เราไปคุบกับ MC บริเวณทางแยกเพื่อเข้าร่วมงาน โดยเราจะเข้าร่วมงานแข่งได้ก็ต่อเมื่อเรามีสัตว์ฟาร์มเสียก่อน ซึ่ง MC จะให้เราเลือกระดับความยากตั้งแต่ Beginner → Veteran → Expert → Legend โดยความยากแต่ละระดับจะไม่ได้ปลดล็อกมาทั้งหมดตั้งแต่แรก แต่เราจะต้องชนะเพื่อปลดล็อกความยากระดับต่อไปแบบขั้นบันได นอกจากนั้นแล้วแต่ละระดับความยากจะมีกติกาการตัดสินที่ต่างกัน เช่นในระดับ Beginner นั้นจะตัดสินเพียงจำนวนหัวใจของสัตว์ตัวนั้น ในขณะที่ระดับที่สูงขึ้นนอกจากจะตัดสินที่จำนวนหัวใจแล้ว จะมีการสุ่มกติกาอื่นเพิ่มเติม เช่น จำนวนผลผลิต, คุณภาพผลผลิต์, สุขภาพขน และในระดับยากที่สุดจะเป็นการตัดสินจากกติกาทุกอย่างที่มีใช้ตัดสิน

ในการเข้าร่วมการประกวดนั้น ไม่ได้มีการกำหนดชนิดของสัตว์แบบตายตัว เราสามารถจะนำ วัว แกะ ไก่ อัลปาก้า ฯลฯ เลือกเข้าไปได้ แล้วเราจะได้แข่งกับกลุ่มคนที่แข่งสัตว์ประเภทเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น ถ้าเรานำวัวเข้าประกวด คู่แข่งที่เราเจอก็อาจจะเป็นวัวธรรมดาเหมือนเราหรืออาจจะเป็นวัวพันธุ์เจอร์ซี่ย์ก็ได้ แต่อย่างน้อยจะอยู่ในประเภทวัวเหมือนกัน และจะไม่มีทางเจอไก่แน่นอน) นอกจากนั้นเรายังสามารถนำสัตว์ตัวเดิม ๆ ที่เคยชนะแล้วเข้าแข่งซ้ำอีกกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะพอใจ

เมื่อเริ่มการแข่งขัน Woofio จะเป็นกรรมการที่เข้ามาตัดสินการประกวดโดยจะเดินสำรวจสัตว์ของผู้แข่งขันทีละตัว หากเราสามารถชนะเลิศการประกวดได้ แบรนด์ของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ตัวที่เราประกวดจะสูงขึ้น ส่งผลให้ขายได้ราคามากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นเราจะได้ของรางวัลอีก ซึ่งจะดูจากระดับความยากที่เข้าประกวดด้วย เราจะยังได้รับค่ามิตรภาพจากชาวบ้านทุกคน +1500 สำหรับคนที่จีบได้จะได้ค่าความรักอีกต่างหาก +3 อย่างไรก็ตามหากเราไม่ชนะเลิศ เราจะยังได้ +500 และ +1 ตามลำดับ

สำหรับผู้ที่เข้าประกวดแบบ Beginner นั้น จะได้รับรางวัลระดับทั่วไปที่เกี่ยวกับสัตว์แบบสุ่ม แต่สำหรับผู้เข้าประกวดในระดับที่สูงขึ้น จะได้ของรางวัลต่อไปนี้ตามลำดับ

Veteran

  1. Black Eyepatch (แว่นตา)
  2. White Eyepatch (แว่นตา)
  3. Kung Fu Farmer (เสื้อผ้า)

Expert

  1. Knit Cap (หมวก)
  2. Alpine Skirt (เสื้อผ้า)
  3. Gothic Headband (หมวก)
  4. Cow Costume (เสื้อผ้า)

Legend

  1. Vintage V-Neck Dress (เสื้อผ้า)
  2. Gorgeous Hat (หมวก)
  3. Elegant Hat (หมวก)