STORY OF SEASONS: Trio of Towns
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Lulukoko Town Rank

ปลดล็อก Rank E → D

Ship Some Milk

รีดนมจากวัวในฟาร์มของเราส่งขาย Lulukoko 10 ขวด (นมที่ซื้อมาจากร้านขาย จะไม่นับ)

Complete Some Part-time Jobs

ทำงานฟาร์ทไทม์ของ Lulukoko ให้สำเร็จอย่างน้อย 3 งาน

ปลดล็อก Rank D → C

Ship Some Ore!

ขายแร่อะไรก็ได้ส่งให้ Lulukoko อย่างน้อย 30 ชิ้น โดยเราสามารถทุบหาแร่ได้ที่เหมืองใน Westown หรือ จะซื้อจากร้าน Log House มาขายก็ได้ โดยราคา Scrap Ore ซึ่งเป็นแร่ที่ถูกที่สุดในร้านราคาชิ้นละ 200 G อย่างไรก็ตาม Peddle, Rock, Black Rock จะไม่นับเป็นแร่ ถึงแม้ว่าจะทุบได้จากเหมืองเช่นกัน

Complete More Part-time Job!

ทำงานพาร์ทไทม์ของ Lulukoko ให้สำเร็จอย่างน้อย 5 งาน

Clean Up the Commual Kitchen!

ให้เราไปคุยกับ Tototara เพื่อฟังรายละเอียดของเควสต์ โดยเธอนั้นตั้งใจจะซ่อมแซมห้องครัวชุมชนของเมือง เธอจะขอให้เรารวบวัสดุ ได้แก่ 10 Lumber, 10 Small Stone

  • Lumber จะได้จากการใช้ขวานสับ Branch ที่หาได้ตามสถานที่ต่าง ๆ
  • Small Stone จะได้จากการใช้ค้อนทุบ Peddle ที่หาได้ตามสถานที่ต่าง ๆ

เมื่อเราได้ของครบแล้ว ให้นำกลับไปให้ Tototara แล้ววันต่อมา (ที่อากาศแจ่มใส) Tototara จะมาหาเราที่บ้านเพื่อเรียกเราไปช่วยซ่อมครัวชุมชนด้วย โดยหลังจากเหตุการณ์นี้ ทุกคนที่เราสามารถจีบได้ในเมือง Lulukoko จะ +3 AP

ปลดล็อก Rank C → B

Ship Dairy Products!

Daily Product หมายถึงสินค้าที่แปรรูปจากนม ดังนั้นเราจำเป็นต้องมี Dairy Factory ซึ่งเป็นโรงแปรรูปเสียก่อน โดยเราสามารถไปให้ Ludus ช่วยคราฟต์ให้ได้ โดยเราต้องมีวัสดุได้แก่ 20 Iron, 20 Stone, 20 Milk เมื่อเราได้เครื่องมาแล้ว เราจะสามารถแปรรูปนมให้เป็นชีส, เนย, หรือโยเกิร์ตได้ ให้เราแปรรูปเป็นอะไรก็ได้ให้ครบ 10 ชิ้นแล้วส่งขายให้ Lulukoko

หรือ หากเรายังไม่พร้อมจะสร้างเครื่อง Dairy Factory เราอาจจะไปที่ร้าน Bon Charme ที่ตั้งอยู่ที่ Westown แล้วซื้อ Butter (350 G) หรือ Cheese (380 G) มาขายต่อให้ Lulukoko ก็ได้เช่นกัน

Ship Goods Worth…

มีรายรับจากการส่งขายของให้ Lulukoko อย่างน้อย 100,000 G

Reviralize the Bonfire!

ให้ไปคุยกับ Tototara เธอนั้นอยากจะปรับปรุงซุ้มกองไฟให้ดีขึ้น เธอจะขอให้เราไปหาของได้แก่ 10 Lumber, 3 Ruby, 10 Glass Stone: Ruby และ Glass Stone สามารถหาได้ด้วยการทุบเหมือง โดยตำแหน่งและโอกาสที่จะได้แร่สามารถดูได้ที่หน้า การขุดเหมือง

เมื่อเราได้ของครบแล้ว ให้เรานำไปให้ Tototara แล้ววันรุ่งขึ้น (ที่อากาศแจ่มใส) ชาวเมือง Lulukoko จะมาช่วยกันปรับปรุงกองไฟ หลังจากเหตุการณ์นี้ ทุกคนที่เราสามารถจีบได้ใน Lulukoko จะได้รับ +3 AP

Collaborate on a new Grocery Item!

ให้ไปคุยกับ Caolila เธอนั้นจะอยากหาสินค้าใหม่ ๆ มาขาย เป็นสินค้าเกี่ยวกับเครื่องเทศ เธอจึงอยากให้เราช่วยไปหามาให้หน่อย ได้แก่ 50 Chili Pepper โดย Chili Pepper นั้น เราสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล เราสามารถซื้อเมล็ดได้ที่ร้านของ Hinata ใน Ra Man’s ที่เมือง Tsuyukusa แต่เราจะต้องปลดล็อกตามเงื่อนไขก่อนร้าน Hinata ถึงจะนำมาขาย โดยเราจะทำข้อไหนก็ได้ระหว่าง ดัน Tsuyukusa จนถึงแรงก์ B หรือ ส่งขาย Wasabi 50 ผลให้ Tsuyukusa ก็ปลดล็อกได้เช่นกัน

โดย Chili Pepper จะใช้เวลาโตประมาณ 10 วัน เมื่อรวบรวมของได้ครบแล้ว ให้นำไปให้ Caolila แล้ววันถัดมาที่อากาศแจ่มใส Caolila จะมาชวนเราให้ไปช่วยเธอผสมเครื่องเทศเพื่อวางขาย หลังจากนี้เราจะสามารถซื้อเครื่องเทศต่าง ๆ ได้จากร้านของเธอ และทุกคนที่เราจีบใน Lulukoko ได้ จะได้รับ +3 AP

ปลดล็อก Rank B → A

Raise Lulukoko Flowers!

ปลูกและเก็บเกี่ยวดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจาก Lulukoko อย่างน้อย 50 ดอก โดยสามารถเป็นดอกไม้ที่คละชนิดกันได้ ได้แก่ Hibiscus และ Plumeria โดยดอกไม้เหล่านี้สามารถซื้อเมล็ดได้จากร้านในเมือง Lulukoko ตอนใต้ (เปิดช่วงเย็น)

Raise Lulukoko Tree Crops!

ปลูกและเก็บเกี่ยวผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจาก Lulukoko อย่างน้อย 50 ผล ได้แก่ Kiwi, Lemon, Lychee, Orange, Mango, Starfruit, Coconut, Banana, และ Cacao โดยเราสามารถปลูกคละกันได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งทั้ง 50 ผล

Spruce Up the Inn

ให้ไปคุยกับ Tototara เธอจะต้องการปรับปรุงโรงแรมของเธอให้สวยงามมากขึ้น เธอจะขอให้เราช่วยหาวัสดุได้แก่ 30 Lumber, 10 Black Lumber, 10 Brick

  • Black Lumber จะได้จากการใช้ขวานสับ Black Branch ซึ่งจะหาได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าหากเราดัน Westown จนถึงแรงก์ B แล้ว เราจะสามารถหาซื้อ Black Lumber ได้จากร้าน Log House ใน Westown ราคาท่อนละ 1250 G หรืออาจจะได้จากการใช้กระชังปลาดักจับปลาที่ชายหาด Lulukoko หรือสามารถเก็บได้ตามสถานที่ต่าง ๆ หลังจากฤดูร้อนปีที่ 2 เป็นต้นไป

เมื่อเรารวบรวมแล้วนำของไปให้ Tototara แล้ว วันรุ่นขึ้นที่อากาศแจ่มใส Tototara จะมาชวนเราที่ฟาร์มตอนเช้าให้ไปช่วยกันปรับปรุงแรม หลังจากเหตุการณ์นี้ คนที่เราจีบได้ทุกคนในเมือง Lulukoko จะได้รับ +3 AP

Collaborate on New Outfits!

Mithra จะค้นพบหนังสือเก่าแก่เล่นหนึ่ง ภายในอธิบายถึงเสื้อผ้าแบบพื้นเมืองสมัยก่อน Ludus นั้นเกิดสนใจอยากจะคราฟต์ชุดนี้ขึ้นมาตามคำอธิบายในหนังสือ โดยเขาจะขอให้เราช่วยหาวัสดุอุปกรณ์ให้ ได้แก่ 30 Wool, 10 Alpaca Wool, 10 Rabbit Fur เมื่อเราสามารถรวบรวมของและนำไปให้ Ludus แล้ว วันรุ่งขึ้นเขาจะมาชวนเราไปช่วยทำชุด และท้ายสุดเราจะได้รับชุด Luau Boy และ Luau Girl เป็นของตอบแทน

ปลดล็อก Rack A → S

Make Friends in Lulukoko!

Have at least 40,000 Friendship Points (four hearts) with each of the Lulukoko villagers. If you already have the required friendship level then you’ll automatically have this requirement completed when you receive it. You can see your friendship levels by going into your farm house bookshelf, then check your farm data and review your villager data menu.

ให้เราเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับทุก ๆ คนในเมือง Lulukoko ให้ได้อย่างน้อย 40,000 (หัวใจ 4 ดวง) เราสามารถเช็กค่าดังกล่าวได้จากชั้นหนังสือภายในบ้าน

Ship 1,000,000 G Worth of Goods!

Ship a total of 1,000,000 G or more worth of goods to Lulukoko since the beginning of the game. Anything you ship will count towards meeting this goal.

ส่งของขายให้ Lulukoko รวมกันจนได้รายรับอย่างน้อย 1,000,000 G

Build a New Pier

Zahau กับ Tototara นั้นต้องการจะสร้างท่าเทียบเรือบริเวณชายทะเล เธอจะขอให้ให้เราช่วยหาวัสดุให้เธอ ได้แก่ 70 Lumber, 20 Black Lumber ให้เรารวบรวมสิ่งของมาให้เธอ แล้ววันรุ่งขึ้นที่อากาศแจ่มใส เธอจะมาชวนเราไปช่วยกันสร้างท่าเรือ หลังเหตุการณ์นี้ ทุกคนที่เราจีบได้ใน Lulukoko จะได้รับ +3 AP

Collaborate on a New Menu Item!

ให้ไปคุยกับ Iluka เราจะรู้ว่าเธอต้องการคิดเมนูในร้านคาเฟ่ของเธอใหม่ เธอจะขอให้เราไปช่วยหาวัตถุดิบให้ ได้แก่ 50 Rice Flour, 50 Turnip, 50 Daikon Radish

  • Rice Flour จะได้จากการปลูก Rice ในฟาร์มของเรา แล้วนำผลผลิตไปแปรรูปด้วย Grinder อีกที ซึ่งเราสามารถขอให้ Ludus คราฟต์ Grinder ให้เราได้ หรือเราอาจจะหาซื้อ Rice Flour ได้เลยที่ร้านของ Ittetsu ใน Tsuyukusa ชิ้นละ 200 G
  • Turnip สามารถปลูกได้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เมล็ดสามารถหาซื้อได้ที่ร้านของ Hinata ใน Tsuyukusa ราคาภุงละ 290 G ใช้เวลา 3-5 วันในการโตจนเก็บเกี่ยวได้
  • Daikon Radish สามารถปลูกได้ในช่วงฤดูหนาว เมล็ดสามารถซื้อได้ที่ร้าน Hinata อีกเช่นกัน ถุงละ 290 G และใช้ 3-5 วันในการโตจนเก็บเกี่ยวได้

ให้รวบรวมของแล้วนำไปให้เธอ เช้าอากาศแจ่ใสวันถัดมา เธอจะมาชวนเราไปช่วยทำ แล้วร้านของเธอจะมีเมนู Pho เพิ่มขึ้นมา หลังจากเหตุการณ์ ทุกคนที่เราจีบได้ใน Lulukoko จะได้รับ +3 AP

หลังจากปลดล็อกถึงแรงก์ S สำเร็จแล้ว เมื่อเราเดินจากด้านนอกกลับมาที่ฟาร์มของเราในช่วง 17:00-21:00 และกระเป๋าจะต้องมีช่องว่างอยู่ จะพบกับ Tototara มาเชิญเราให้ไปที่โรงแรม ที่นั่นเราจะพบกับชาวเมือง Lulukoko ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกับเราที่พาเมืองมาถึงจุดนี้ ทุกคนจะร่วมกินดื่มเฉลิมฉลองกับเรา จนเมื่อถึงเวลากลับบ้าน Tototara จะมอบช่อดอกไม้ที่ทุกคนช่วยกันทำขึ้นให้เรา

หลังจากเหตุการณ์ ทุกคนใน Lulukoko +2000 FP