แนะนำในการขุดหาของในเหมืองชั้นลึก ๆ ใน Harvest Moon: More Friends of Mineral Town

ใช้ได้ทั้งกับการขุดหา Gems ต่างๆ และ Cursed Tools เลย เ...