Harvest Moon

Bokujō Monogatari x Harvest Moon x Story of Seasons

Bokujō Monogatari x Harvest Moon x Story of Seasons

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่จริงก็ผ่านไปได้เกือบ 2 ปีแล้ว ที่ Harvest Moon เวอร์ชันภาษาอังกฤษที่เราเคยรู้จักมาตลอดนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Story of Seasons แต่ที่บทความนี้หยิบยกมาพูดถึงนั่นก็เพราะ ...