หนึ่งในสีสันของเกมนี้คือระบบปลดล็อกเมโมรี่ หรือการตามหาความทรงจำที่หายไปของชาวเมืองกลับคืนมา โดยการปลดล็อกเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการผ่านอีเวนต์ของตัวเกมอีกด้วย

No. ความทรงจำ การปลดล็อก ของรางวัล
001 Saviour of the Farm ตอบรับที่จะดูแลฟาร์มต่อ 6 Onion seeds
002 Memory of the Bridge เพิ่มระดับความสนิทกับ Brutus จนถึงประมาณ 2 – 2.5 ตัวโน้ต เขาจะมาที่ฟาร์มของเราตอนเช้า เพื่อสร้างสะพานให้ 5 Purple Pepper Seeds
003 Reticent Farmer พบ Hunter ครั้งแรก 2 Milk
004 Fishing Bard พบ Gilbert ครั้งแรก 3 Good Bait
005 Balcksmith’s son พบ Tony ครั้งแรก 5 Softwood Lumber
006 Curious Wizard ( #1) พบ Gareth ครั้งแรก 1 Silver
007 The Shy Flower Girl พบ April ครั้งแรก 3 Tulips
008 Boisterious Barkeep พบ Luke ครั้งแรก 6 Tomato Seeds
009 Excitable Waitress พบ Emily ครั้งแรก 2 Bread
010 Number One Witch พบ Tabitha ครั้งแรก 1 Bronze
011 Aloof Waitress พบ Catherine ครั้งแรก 5 Strawberry Seeds
012 Jovial Researcher พบ Andrea ครั้งแรก 3 Silver Ore
013 Cheerful Chef พบ Hanna ครั้งที่ 2 (ไม่นับช่วง Game Intro) 3 Apple jam
014 Gentle Florist พบ Iris ครั้งแรก 5 Pink Dahlia Seeds
015 Dubious Salesman พบ Sam ครั้งแรก 1 Apple Sprout
016 Stern Craftsman พบ Brutus ครั้งแรก 10 Bronze Ore
017 Doggie Delight ซื้อสุนัขมาเลี้ยง โดยหาซื้อได้ที่ Hunter ในราคา 8,000G หลังจากที่อัพเกรดเป็น Bigger House แล้ว 10 Great Animal Feed
018 Bobcat Buddy เป็นเพื่อนกับ Bobcat โดยสามารถพบได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 4 pm – 7 pm วันจันทร์ และวันศุกร์ ที่ทางแยก หมั่นอุ้มบ่อย ๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย แล้วจึงค่อยนำมาเลี้ยง (สามารถเลี้ยงได้หลังจากที่ต่อเติมบ้านเป็นระดับ Large House) 5 Delicious Feed
019 Heavenly Goddess พบ Harvest Goddess ครั้งแรก 6 Strawberry Seeds
020 Curmudgeonly King พบ Underworld King (Gorgan) ครั้งแรก โดยจะต้องเพิ่มระดับความสนิทสนมกับ Andrea ถึง 1.5 ตัวโน้ต เพื่อปลดล็อคเหตุการณ์ “Fun at the Bar” และเช้าวันรุ่งขึ้น Rowan จะมาบอกถึงหินขนาดใหญ่ที่ภูเขา 1 Soul Gem Ore
No. ความทรงจำ การปลดล็อก ของรางวัล
021 Sleepy Harvest God พบ Harvest God ครั้งแรก โดยการจะต้องปลดล็อคเหตุการณ์ “Gilbert’s Seed” 1 Diamond Ore
022 A love of Animals คุยกับ Hunter ในบ้านของเขา ตอนระดับความสนิทที่ 1 ตัวโน้ต 1 Miracle Potion
023 Hunter at the Bar คุยกับ Hunter ในบาร์ วันจันทร์ช่วงกลางคืน ตอนที่ระดับความสนิทอยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต 3 Great Wool
024 Hunter’s sick cow ระดับความสนิทกับ Hunter อยู่ที่ 2 ตัวโน้ต เดินเข้าไปคุยด้วยเวลา 8 pm ตอนที่เขาอยู่ในบ้าน 5 Supreme Egg
025 Hunter’s memory ระดับความสนิทกับ Hunter อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต เดินเข้าไปคุยด้วยในวันอังคาร เวลา 10 am ที่ฟาร์มของเรา บริเวณระหว่างเล้าไก่ กับคอกสัตว์ 5 Miracle Milk
026 Gilbert’s Performance คุยกับ Gilbert ที่บาร์ตอนกลางคืน ตอนที่ระดับความสนิทอยู่ที่ 1 ตัวโน้ต 10 Good Bait
027 Gilbert’s Seed คุยกับ Gilbert ที่ด้านหน้าเต๊นท์ ช่วงเวลา 6 am – 10 am เมื่อระดับความสนิทอยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต 5 Excellent Feed
028 Gilbert’s Memory ปลูกต้น Skytree คุยกับ Harvest God แล้วค่อยกลับไปคุยกับ Gilbert อีกครั้ง 5 Arowana
029 Memory of the Traveler เมื่อระดับความสนิทกับ Gilbert อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต คุยกับ Gilbert เมื่อเขามาที่ฟาร์มของเรา บริเวณหัวมุมทิศใต้ของฟาร์มในวันพฤหัสบดี 1 Onyx
030 Tony’s Dilemma คุยกับ Tony ที่บ้านของเขา เมื่อระดับความสนิทที่ 1 ตัวโน้ต 8 Silver Ore
031 Tony’s wish คุยกับ Tony เมื่อความสนิทอยุู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต วันอาทิตย์ ช่วงเวลาก่อน 12 pm ตอนที่เขายืนอยู่ระหว่างภัตตาคารและ บ้านของ Gareth 8 Gold Ore
032 Tony and the Bell ระดับความสนิทกับ Tony อยู่ที่ 2.5 ตัวโน้ต คุยกับเขาตอนที่เขาอยู่ในบ้าน 5 Adamantite
033 Memory of Long Walks ความสนิทกับโทนี่อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต คุยกับเขาตอนที่เขาอยู่ที่ฟาร์มตรงทางแยกตรงทิศใต้ วันจันทร์ ช่วงเวลา 8 am – 2 pm 2 Sapphire Ore
034 Gareth’s Confusion เพิ่มระดับความสนิทกับ Gareth จนถึง 1 ตัวโน้ต จากนั้นคุยกับเขาตอนที่อยู่ในบ้าน 5 Pink Rose Seeds
035 Gareth’s Foretuntelling ความสนิทกับ Gareth อยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต คุยตอนที่เขาอยู่ในบาร์ช่วงเวลากลางคืน 3 Peridot Ore
036 Gareth and Jimmy ความสนิทกับ Gareth อยู่ที่ 2.5 ตัวโน้ต ให้เดินเข้าไปในบ้านของเขาในวันจันทร์ 6 Great Wool
037 Curious Wizard #2 ความสนิทกับ Gareth อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต ให้เดินไปคุยกับเขาที่ข้างเล้าไก่ในฟาร์มระหว่าง 6 pm – 2 am วันพุธ 2 Ruby
038 Luke’s Customers ไปพบ Luke ที่บาร์ตอนกลางคืน ตอนที่ระดับความสนิทอยู่ที่ 1 ตัวโน้ต 5 Dome Cabbage
039 Troubles ความสนิทกับ Luke อยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต ให้เข้าไปคุยกับเขาตอนที่เขาอยู่ข้างนอกบ้าน 5 Teardrop
040 Lack of Troubles ความสนิทกับ Luke อยู่ที่ 2.5 ตัวโน้ต ให้เข้าไปคุยกับเขาตอนที่เขาอยู่ข้างในบ้าน 8 Blue Rose
No. ความทรงจำ การปลดล็อก ของรางวัล
041 The Kind Bartender ความสนิทกับ Luke อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต ให้คุยกับเขาตอนที่เขามาเยี่ยมที่ฟาร์มของเรา วันศุกร์ ช่วงเวลา 12 pm – 6 pm 2 Emeralds
042 April’s Shyness ความสนิทกับ April อยู่ที่ 1 ตัวโน้ต ให้คุยกับเธอ ตอนที่อยู่หน้าร้านขายเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ 8 Sunflower Seeds
043 Love of Flowers ความสนิทกับ April อยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต ให้คุยกับเธอ ตอนที่อยู่หน้าร้านขายเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ 8 Strawberry Seeds
044 April and Iris ความสนิทกับ April อยู่ที่ 2.5 ตัวโน้ต ให้เดินเข้าไปในบ้านของเธอก่อนเวลา 8 am 10 White Rose Seeds
045 Field of Flowers ความสนิทกับ April อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต ให้คุยกับเธอที่ทางแยกบริเวณทิศใต้ในฟาร์มของเรา ในวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 6 am – 12 pm 10 Viola Seeds
046 Emily’s Parfait ความสนิทกับ Emily อยู่ที่ 1 ตัวโน้ต ให้คุยกับเธอในภัตตาคารก่อนเวลา 6 pm 3 Great Baguette
047 Emily’s Epiphany ความสนิทกับ Emily อยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต ให้คุยกับเธอตอนที่อยู่ข้างนอก ข้าง ๆ บ้านของ Tabitha 3 Ultimate Mayonnaise
048 Emily’s Veggie Bread ความสนิทกับ Emily อยู่ที่ 2 ตัวโน้ต ให้เดินเข้าไปในภัตตาคาร 5 Legendary Cheese
049 Food, GLORIOUS Food ระดับความสนิทกับ Emily อยู่ที่ 2.5 ตัวโน้ต คุยด้วยวันจันทร์ เวลา 12 pm – 6 pm ในฟาร์มของเราแถว ๆ Sprite Tree 5 Blissful Bread
050 Tabitha and Gareth ความสนิทกับ Tabitha อยู่ที่ 1 ตัวโน้ต ให้เข้าไปคุยกับเธอตอนที่เธออยู่ข้างนอกบ้าน บริเวณหน้าร้านขายเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ หลังเวลา 9 pm 5 Zucchini Seeds
051 Tabitha the Detective ความสนิทกับ Tabitha อยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต ให้เข้าไปคุยกับเธอตอนที่เธออยู่ในบ้าน 5 Squash Seeds
052 Frog Follies ความสนิทกับ Tabitha อยู่ที่ 2 ตัวโน้ต ให้เดินเข้าไปในบ้านของเธอ ตอนที่เธออยู่ในบ้าน 5 Cream Pumpkin Seeds
053 The Good Witch ระดับความสนิทกับ Tabitha อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต คุยด้วยวันพฤหัสบดี เวลา 6 pm ในฟาร์มของเราบริเวณด้านขวาของคอกสัตว์ 1 Crystal
054 The Cold Waitress ความสนิทกับ Catherine อยู่ที่ 1 ตัวโน้ต ให้คุยกับเธอ ตอนที่เธออยู่ในบาร์ตอนกลางคืน 5 Strawberry Seeds
055 Parfait Paradise ความสนิทกับ Catherine อยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต ให้เดินเข้าไปในภัตตาคาร วันพุธ ช่วงเวลา 2 pm – 6 pm 5 Magical Berry Seeds
056 Chatherine’s Quandary ความสนิทกับ Catherine อยู่ที่ 2 ตัวโน้ต เข้าไปคุยกับเธอที่บาร์ตอนกลางคืน 5 Princess’s Eye Seed
057 A First Friend ความสนิทกับ Catherine อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต เข้าไปคุยกับเธอตอนที่เธอมาเยี่ยมที่ฟาร์มของเราในวันเสาร์ ช่วงเวลา 6 am – 4 pm 1 Topaz
058 Andrea and the Mine ความสนิทกับ Andrea อยู่ที่ 1 ตัวโน้ต เข้าไปคุยกับเธอที่หน้าทางเข้าเหมือง ตอนกลางคืน 5 Mithril Ore
059 Fun at the Bar ความสนิทกับ Andrea อยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต เข้าไปในบาร์ตอนกลางคืน 5 Adamantite Ore
060 The Mad Mountain ความสนิทกับ Andrea อยู่ที่ 2.5 ตัวโน้ต เข้าไปคุยกับเธอ ที่หน้าเต๊นท์ของ Gilbert วันจันทร์ หรือวันพุธ ก่อนเวลา 8 pm 2 Emerald Ore
No. ความทรงจำ การปลดล็อก ของรางวัล
061 Earth and Ore ระดับความสนิทกับ Andrea อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต คุยด้วยวันอังคาร เวลา 4 pm – 10 pm ในฟาร์มของเราตรงเหนือแปลงเพาะปลูกอันล่างสุด (ต้องข้ามสะพานอันที่อยู่ทิศใต้ไป) 1 Ruby
062 Goddess’ Thanks ความสนิทกับ Harvest Goddess อยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต แล้วคุยกับเธอ 5 Strawberry Seeds
063 Goddess Appreciation ความสนิทกับ Harvest Goddess อยู่ที่ 2.5 ตัวโน้ต แล้วคุยกับเธอ 5 White Berry Seeds
064 Happy Goddess ความสนิทกับ Harvest Goddess อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต แล้วคุยกับเธอ 1 Pink Diamond
065 Gorgan’s Grudge ความสนิทกับ Gorgan อยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต แล้วคุยกับเขา 1 Opal
066 Gorgan’s Grievance ความสนิทกับ Gorgan อยู่ที่ 2.5 ตัวโน้ต แล้วคุยกับเขา 1 Moonstone
067 Gorgan Reconsiders ความสนิทกับ Gorgan อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต แล้วคุยกับเขา 1 Soul Gem
068 Harvest God’s Thanks ความสนิทกับ Harvest God อยู่ที่ 1.5 ตัวโน้ต แล้วคุยกับเขา 1 Peridot
069 Harvest God’s Crush ความสนิทกับ Harvest God อยู่ที่ 2.5 ตัวโน้ต แล้วคุยกับเขา 1 Amethyst
070 Grateful Harvest God ความสนิทกับ Harvest God อยู่ที่ 3 ตัวโน้ต แล้วคุยกับเขา 1 Diamond
071 The Sprites’ Thanks ความสนิทกับเหล่าภูติอยู่ที่ 2 ตัวโน้ต จากนั้นเดินเข้าไปใน Sprite Tree 5 Pink Carnation Seeds
072 Dewy’s Dilemma ความสนิทกับเหล่าภูติอยู่ที่ 4 ตัวโน้ต จากนั้นเดินเข้าไปใน Sprite Tree วันที่ฝนตก ก่อนเวลา 9 am 5 Pink Spinach Seeds
073 Happy Harvest Sprites ความสนิทกับเหล่าภูติอยู่ที่ 5 ตัวโน้ต จากนั้นเดินเข้าไปใน Sprite Tree วันที่ฝนตก (ต้องปลดล็อค The Sprite Tree กับ Dewy’s Dilema ก่อน) 1 Amethyst
074 Happy Hound อุ้มสุนัขทุกวันจนกว่าจะสนิท 10 Delicious Feed
075 Happy Bobcat หรือ Bobcat Appreciation อุ้มแมวทุกวันจนกว่าจะสนิท 10 Delicious Feed
076 Crazy for Crawling ลูกคนแรกเริ่มคลาน
077 First Steps ลูกคนแรกเริ่มเดิน
078 Talk Talk ลูกคนแรกเริ่มพูด
079 I’m A Big Kid ลูกคนแรกโตเต็มที่
080 A Child’s Love เพิ่มความสนิทสนมกับลูกคนแรก
No. ความทรงจำ การปลดล็อก ของรางวัล
081 Crazy for Crawling 2 ลูกคนที่ 2 เริ่มคลาน
082 First Steps 2 ลูกคนที่ 2 เริ่มเดิน
083 Talk Talk 2 ลูกคนที่ 2 เริ่มพูด
084 I’m A Big Kid 2 ลูกคนที่ 2 โตเต็มที่
085 A Child’s Love 2 เพิ่มความสนิทสนมกับลูกคนที่ 2
086 A Modest Proposal ขอแต่งงาน 1 Pink Diamond
087 Love and Marriage จัดพิธีแต่งงาน 1 Soul Gem
088 Hello, Baby! ลูกคนแรกเกิด
089 Marriage Bond เพิ่มระดับความสนิทกับคู่แต่งงานของเรา
090 Hello, Baby! 2 ลูกคนที่ 2 เกิด
091 Family Bond เพิ่มระดับความสนิทกับสมาชิกในครอบครัว
092 Cooking Champion ชนะการแข่งขันในเทศกาล Cooking Festival Spring 23 หรือ Fall 23 5 Legendary Cheese
093 Cooking Paricipant เข้าร่วมเทศกาล Cooking Festival โดยส่งอาหารเข้าประกวดในครั้งแรก 5 Great Cheese
094 Fishing Champion ชนะการแข่งขันในเทศกาล Fishing Festival 5 Alligator Gaar
095 FIshing Participant เข้าร่วมเทศกาล Fishing Festival 3 Rainbow Trout
096 The Fireworks Festival เข้าร่วมเทศกาล Firework’s Festival ครัั้งแรก 1 Crystal Ore
097 Starry Night Festival เข้าร่วมเทศกาล Starry Night Festival 1 Moonstone
098 New Year’s Eve เข้าร่วมเทศกาล New Year’s Eve 5 Princess’ Eye
099 Wedding Anniversary ฉลองครบรอบแต่งงานครั้งแรก
100 The Giver ให้ของขวัญชาวเมือง (ใครก็ได้) ครั้งแรก 5 Habanero Seeds
No. ความทรงจำ การปลดล็อก ของรางวัล
101 The Flower Festival ให้ดอกไม้ชาวเมือง (ใครก็ได้) ในเทศกาล Flower Festival Spring 10 5 Purple Pansy Seeds
102 The Fall Festival เข้าร่วมเทศกาล The Fall Festival โดยการมอบอาหารให้หนุ่ม ๆ สาว ๆ ที่เราจีบได้
5 Ultimate Eggs
103 Hunter’s Birthday คุยกับ Hunter (Fall 14) 1 Miracle Potion
104 Gilbert’s Birthday คุยกับ Gilbert (Spring 21) 5 Brown Carrot Seeds
105 Tony’s Birthday คุยกับ Tony (Winter 28) 3 Opal Ore
106 Gareth’s Birthday คุยกับ Gareth (Winter 21) 5 Savoy Spinach Seeds
107 Luke’s Birthday คุยกับ Luke (Fall 17) 5 Yellow Dahlia Seeds
108 April’s Birthday คุยกับ April (Spring 14) 10 Fertilizer
109 Emily’s Birthday คุยกับ Emily (Summer 21) 3 Supreme Yogurt
110 Tabitha’s Birthday คุยกับ Tabitha (Spring 28) 2 Topaz
111 Catherine’s Birthday คุยกับ Catherine (Winter 7) 4 Orichalcum
112 Andrea’s Birthday คุยกับ Andrea (Winter 14) 1 Fluorite
113 First Birthday คุยกับลูกคนแรกของเราเมื่อถึงวันเกิดของเขา
114 First Birthday 2 คุยกับลูกคนที่ 2 ของเราเมื่อถึงวันเกิดของเขา
115 Iris’s Birthday คุยกับ Iris (Summer 7) 5 Durum Wheat Flour
116 Sam’s Birthday คุยกับ Sam (Spring 7) 5 Giant Pumpkin Seeds
117 Hanna’s Birthday คุยกับ Hanna (Fall 21) 5 Romanesco Seeds
118 Naomi’s Birthday คุยกับ Naomi (Fall 7) 5 Sunflower Seeds
119 Sally’s Birthday คุยกับ Sally (Summer 28) 5 Cosmos Seeds
120 Brutus’s Birthday คุยกับ Brutus (Fall 28) 5 Mithril Ore
No. ความทรงจำ การปลดล็อก ของรางวัล
121 Jimmy’s Birthday คุยกับ Jimmy (Summer 14) 5 Adamantite Ore
122 Goddess’ Birthday คุยกับ Harvest Goddess (Winter 1) 5 Great Strawberry
123 Gorgan’s Birthday คุยกับ Gorgon (Summer 1) 5 Great Devil Peper
124 Harvest God’s Birthday คุยกับ Harvest God (Fall 1)
125 Rowan’s Birthday คุยกับ Rowan (Spring 18) 5 Pearl Onion Seeds
126 Blossom’s Birthday คุยกับ Blossom (Spring 18) 5 Magical Berry Seeds
127 Dewy’s Birthday คุยกับ Dewy (Spring 18) 5 Red Zeppelin Seeds
128 Worried Citizen คุยกับชาวเมือง (คนไหนก็ได้) ตอนที่หัวใจแสดงพลังกายเหลือ 1/2 ดวง 3 Fried Eggs
129 First Harvest เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรก (พืชผัก หรือหญ้า ก็ได้) 5 Onion Seeds
130 First Shipment โยน item ลงในกล่องรับซื้อผลผลิตครั้งแรก 5 Tomato Seeds
131 First Tree ปลูกต้นไม้ครั้งแรก 1 Orange Sprout
132 First Fishing ตกปลาได้ครั้งแรก 5 Good Bait
133 First Mining ใช้ค้อนทุบหินที่อยู่ในเหมืองครั้งแรก 3 Bread
134 First Cooking ใช้ครัวสำหรับทำอาหารครั้งแรก 5 Flour
135 Lots of Crops เก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวน 500 ครั้ง 10 Angel Lantern Seeds
136 Lots of Flowers เก็บเกี่ยวดอกไม้จำนวน 500 ครั้ง 10 Red Rose Seeds
137 Clever Cook ทำอาหารที่สามารถทำได้ครบทุกชนิด 100 อย่าง 10 Legendary Butter
138 Cunning Collector เก็บ item ของป่าที่อยู่บนพื้นครบ 100 ครั้ง เช่น เห็ด หน่อไม้ และปุ๋ย 5 Moonstone
139 Animal Lover เก็บผลผลิตที่ได้จากปศุสัตว์ชนิดเดียวกันครบ 100 ครั้ง เช่น ไข่ที่จำนวน 100, นมที่จำนวน 100, ขนแกะที่จำนวน 100 5 Miracle egg
140 Fishing Fanatic จับปลาได้ครบ 100 ตัว 10 Crimson Seeds
No. ความทรงจำ การปลดล็อก ของรางวัล
141 Harvest Master ปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผักที่ได้จากการเพาะปลูกครบทุกชนิด
142 Flower Master ปลูกและเก็บเกี่ยวดอกไม้ที่ได้จากการเพาะปลูกครบทุกชนิด
143 Fishing Master จับปลาได้ครบทุกชนิด
144 Mining Master ค้นพบแร่ และอัญมณีทุกชนิดที่อยู่ในเมือง
145 Happy Underground ลงเหมืองไปจนถึงชั้นที่ 100 1 Stamina Heart
146 Meeting People Is Easy มีระดับความสนิทกับชาวเมืองทุกคนเต็ม
147 Nouveau Riche มีเงินอยู่ในตัวเป็นจำนวนมากกว่า 100,000 G 5 Devil Pepper Seeds
148 The Huge House ต่อเติมบ้านเป็นระดับสูงสุด 5 Killer Tomato Seeds
149 The Sprite Tree ฟื้นฟู Sprite Tree (โดยการแต่งงาน) 1 Stamina Heart
150  An Important Place Unlock ความทรงจำอื่น ๆ ทั้งหมดครบทุกอันแล้ว