Harvest Moon: Lil’ Farmers เกมปลูกผักสำหรับเด็กน้อย!

Harvest Moon Lil’ Farmers เกมปลูกผักที่ทำขึ้นมาสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ ทำให้สามารถเล่นได้โดยไม่ต้องอ่านข้อความใด ๆ เลย ใช้เพียงแค่การแท็บ ลาก-วาง หรือปัดไปปัดมาด้วยนิ้วเท่านั้น ...