iOS

iOS : วิธีการใส่ Roms ลงใน Emulators ผ่าน iTunes

เป็นวิธีการใส่ Rom ลงใน Emulators ของ iDevice ที่ง่ายที่สุด และ @ChasSy เพิ่งค้นพบ (เพราะแต่ก่อนพึ่งพาแต่ iTools) และวิธีนี้ใช้ได้กับ Emulator ทุกตัว (เท่าที่ทราบตอนนี้ ...