เผยรายละเอียด Story of Seasons: Trio of Towns DLC แพ็กนี้ได้อะไรบ้าง?

จากที่เรารับทราบกันไปแล้ววันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ XSEED จะ...