Harvest Moon: A New Beginning เป็นภาคแรกที่ทำลงเครื่อง Nintendo 3DS แบบ Exclusive ดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นภาคนี้ ต้องเล่นบนเครื่อง Nintendo 3DS เท่านั้น เพราะว่ายังไม่มี Emulator ตัวไหนสามารถใช้เล่นเกม Nintendo 3DS บนเครื่องประเภทอื่น ๆ ได้เลย

ในภาคนี้เกมได้กล่าวถึง Echo Village หรือ หมู่บ้านเสียงสะท้อน เป็นหมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวา มีผู้คนมากมาย แต่แล้วเมื่อวันเวลาผ่านไป คนในหมู่บ้านก็ทะยอยย้ายออกไปกันจนเหลืออยู่น้อยนิด จนกระทั้งเราได้รับการสืบทอดต่อกิจการฟาร์มจากพ่อ เราจึงเดินทางมาที่แห่งนี้เพื่อใช้ชีวิตของเราต่อในฐานะชาวไร่

เมื่อมาถึง เราจะได้เจอกับ Dunhill ลุงที่เป็นเทศมนตรีของที่นี่ เขาจะพาเราชมเมือง อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น จนกระทั้งพาเรามายังฟาร์มของ โดยภารกิจของเราในภาคนี้ก็คือการฟื้นฟูเมืองตามแผนต่าง ๆ ของ Dunhill นำกลับมาซึ่งเมืองที่มีชีวิตชีวาของเราอีกครั้ง