การปลดล็อกเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ

  • ในตอนเริ่มต้น เราจะมีเพียง Sickle, Hoe และ Watering Can ซึ่งเพียงพอสำหรับการทำงานในช่วงแรกของเกมแล้ว
  • นอกจากเครื่องมือพื้นฐาน ในวันที่ 9 ฤดูใบไม้ผลิ Neil จะแวะมาหาเราที่ฟาร์ม และมอบวัวพร้อมเครื่องมือดูแลสัตว์ให้เราคือ Milker, Pitchfork และ Brush เอาไว้ใช้ดูแลสัตว์ต่อ ๆ ไป
  • ต่อมาวันที่ 15 ฤดูใบไม้ผลิ Iroha จะย้ายเข้ามาอาศับในเมืองตามเนื้อเรื่อง ซึ่งเธอก็จะมอบ Hammer และ Axe ให้เราด้วย
  • วันที่ 20 ฤดูใบไม้ผลิ ให้เราเดินเข้าไปที่โซนแม่น้ำ (ทางออกด้านขวาของเมือง) เราจะพบกับ Dunhill แล้วเขาจะมอบ Fish Traps และสอนวิธีใช้งานให้
  • จนถึงวันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ Rebecca จะเข้ามาอาศับในเมือง และเปิดร้านขายของจำพวกพิมพ์เขียวการสร้างของและวัสดุพื้นฐาน โดยจะมีพิมพ์เขียวสร้างเครื่องมืออย่าง Bell และ Stethoscope มาขายด้วย
  • หลังจากวันที่ 2 ฤดูร้อน ให้เราเดินไปโซนแม่น้ำ เราจะได้พบกับ Dunhill อีกครั้ง เขาจะมอบ Fishing Rod ให้เรา
  • Rebecca จะนำพิมพ์เขียว Clipper มาขายในวันถัดไป หลังจากที่เราซื้อแกะมาเลี้ยง ซึ่งแกะจะมีขายที่ร้านของ Neil ตั้งแต่วันที่ 1 ฤดูใบไม้ร่วงปีแรก หรือถ้าสามารถปลดล็อก Yuri ได้ก่อนฤดูใบไม้ร่วง พิมพ์เขียว Clipper ก็จะมีขายทันที
  • เมื่อเราสามารถเดินทางไปที่ Southern Island ได้แล้ว Rebecca จะนำพิมพ์เขียว Ice Drill มาขาย

การอัปเกรดเครื่องมือ

ในวันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิปีแรก เราจะสามารถใช้งานห้อง Workshop ที่อยู่ด้านข้างของบ้านเราได้ ซึ่งเกมในภาคนี้เราจะต้องเป็นคนอัปเกรดเครื่องมือด้วยตัวเองภายในห้องนี้แหละ โดยเครื่องมือเลเวลสูงขึ้นไปจะได้จากการหาพิมพ์เขียวของเครื่องมือนั้น ๆ มาเก็บไว้ จากนั้นจึงหาวัสดุที่จำเป็นมาใช้อัปเกรดตามพิมพ์เขียว

สำหรับเครื่องมือพื้นฐาน จำพวก Watering Can, Sickle, Hoe, Hammer, Axe นั้น เราสามารถหาพิมพ์เขียวขั้นต่อ ๆ ไปได้จากการตีสนิท Iroha ซึ่งทำได้ไม่ยาก เพียงแค่หา Rock (+300 FP) ไปให้เธอทุกวันก็พอแล้ว โดยการที่เราจะได้พิมพ์เขียวทั้งหมดที่เธอมีต้องเพิ่มค่ามิตรภาพกับเธอไปจนถึง 13,000 FP เป็นอย่างน้อย

การอัปเกรด Fishing Rod ให้เราตีสนิทกับ Kosaboro ให้ได้จนถึง 6,000 FP เราจะได้พิมพ์เขียว Master Rod มา

สำหรับ Speed Milker, Speedy Clippers, Speedy Brush พิมพ์เขียวเหล่านี้จะหาได้จากการชนะเลิศงานเทศกาลต่าง ๆ

พิมพ์เขียวสำหรับการสร้าง/อัปเกรดเครื่องมือ

Watering Can
(บัดรดน้ำ)

Watering Can ได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ
3 Small Rock + 3 Small Branch
Copper Watering Can ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 1000 FP
Watering Can + 1 Small Lumber + 5 Copper
Silver Watering Can ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 3000 FP
Copper Watering Can + 1 Lumber + 3 Silver
Gold Watering Can ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 7500 FP
Silver Watering Can + 1 Lumber + 2 Gold
Ultra Watering Can ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 13,000 FP
Gold Watering Can + 1 Black Lumber + 1 Diamond

Hoe
(จอบ)

Hoe ได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ
3 Small Rock + 3 Small Branch
Copper Hoe ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 1000 FP
1 Hoe + 1 Small Lumber + 5 Copper
Silver Hoe ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 3000 FP
1 Copper Hoe + 1 Lumber + 3 Silver
Gold Hoe ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 7500 FP
1 Silver Hoe + 1 Lumber + 2 Gold
Ultra Hoe ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 13,000 FP
1 Gold Hoe + 1 Black Lumber + 1 Diamod

Sickle
(เคียว)

Sickle ได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ
3 Small Rock + 3 Small Branch
Copper Sickle ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 1000 FP
1 Sickle + 1 Small Lumber + 5 Copper
Silver Sickle ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 3000 FP
1 Copper Sickle + 1 Lumber + 3 Silver
Gold Sickle ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 7500 FP
1 Silver Sickle + 1 Lumber + 2 Gold
Ultra Sickle ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 13,000 FP
1 Gold Sickle + 1 Black Lumber + 1 Diamond

Hammer
(ค้อน)

Hammer ได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ
3 Small Rock + 3 Small Branch
Iron Hammer ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 5000 FP
1 Hammer + 1 Small Lumber + 3 Copper + 3 Iron
Ultra Hammer ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 10,000 FP
1 Iron Hammer + 1 Lumber + 2 Platinum

Axe
(ขวาน)

Axe ได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ
3 Small Rock + 3 Small Branch
Iron Axe ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 5000 FP
1 Axe + 1 Small Lumber + 3 Copper + 3 Iron
Ultra Axe ได้พิมพ์เขียวจาก Iroha ที่ 10,000 FP
1 Iron Axe + 1 Lumber + 2 Platinum

Fishing Rod
(เบ็ดตกปลา)

Fishing Rod ได้จาก Dunhill ที่โซนแม่น้ำตั้งแต่วันที่ 2 ฤดูร้อน
3 Small Rock + 3 Small Branch
Master Rod พิมพ์เขียวได้จาก Kosaboro ที่ 6000 FP
1 Fishing Rod + 5 Bamboo + 1 Orichalcum

Brush
(แปรง)

Brush ได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ
3 Small Rock + 3 Small Branch
Speedy Brush พิมพ์เขียวได้เป็นรางวัลจากการแข่งชนะเลิสในเทศกาลต่าง ๆ
1 Brush + 3 Copper + 1 Brown Alpaca Wool

Milker
(ที่รีดนม)

Milker ได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ
3 Small Rock + 3 Small Branch
Speedy Milker พิมพ์เขียวได้เป็นรางวัลจากการแข่งชนะเลิสในเทศกาลต่าง ๆ
1 Milker + 4 Grass Stone + 1 Ruby

Clippers
(กรรไกรตัดขน)

Clippers ซื้อพิมพ์เขียวได้จาก Rebecca 800 G หลังจากซื้อแกะตัวแรก หรือหลังจากปลดล็อก Yuri
3 Small Rock + 3 Small Branch
Speedy Clippers พิมพ์เขียวได้เป็นรางวัลจากการแข่งชนะเลิสในเทศกาลต่าง ๆ
1 Clippers + 4 Iron + 1 Ruby

เครื่องมืออื่น ๆ

Bell (กระดิ่ง) ซื้อพิมพ์เขียวได้จาก Rebecca 800 G
1 Branch + 5 Moondrop Flower + 3 Copper
Stethoscope (หูฟัง) ซื้อพิมพ์เขียวได้จาก Rebecca 800 G
3 Silver + 5 Copper + 3 Glass Stone
Pitchfork (คราด) ได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ
5 Copper + 5 Iron
Ice Drill (สว่านเจาะน้ำแข็ง) ซื้อพิมพ์เขียวได้จาก Rebecca 800 G หลังจากที่เราได้ไป Southern Island มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง
5 Rock + 5 Iron + 3 Ruby
Propeller Jet Pack (คอปเตอร์เจ็ตแพ็ก)  เก็บ Colorless Fragments ให้ได้ครบ 3 ชิ้น
123 Elli Leaves + 6 Bamboo + 3 Ancient Clay Figure + 2 Pink Diamond + 1 Mythic
Fish Trap (กระชังดักปลา) ซื้อพิมพ์เขียวได้จาก Rebecca 800 G
5 Small Lumber