Harvest Moon: A New Beginning Harvest Moon: A New Beginning
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

เครื่องมือ

การปลดล็อกเครื่องมือพื้นฐาน

  • ในตอนเริ่มต้น เราจะมีเพียง Sickle, Hoe และ Watering Can ซึ่งเพียงพอสำหรับการทำงานในช่วงแรกของเกมแล้ว
  • นอกจากเครื่องมือพื้นฐาน ในวันที่ 9 ฤดูใบไม้ผลิ Neil จะแวะมาหาเราที่ฟาร์ม และมอบวัวพร้อมเครื่องมือดูแลสัตว์ให้เราคือ Milker, Pitchfork และ Brush เอาไว้ใช้ดูแลสัตว์ต่อ ๆ ไป
  • ต่อมาวันที่ 15 ฤดูใบไม้ผลิ Iroha จะย้ายเข้ามาอาศับในเมืองตามเนื้อเรื่อง ซึ่งเธอก็จะมอบ Hammer และ Axe ให้เราด้วย
  • วันที่ 20 ฤดูใบไม้ผลิ ให้เราเดินเข้าไปที่โซนแม่น้ำ (ทางออกด้านขวาของเมือง) เราจะพบกับ Dunhill แล้วเขาจะมอบ Fish Traps และสอนวิธีใช้งานให้
  • จนถึงวันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ Rebecca จะเข้ามาอาศับในเมือง และเปิดร้านขายของจำพวกพิมพ์เขียวการสร้างของและวัสดุพื้นฐาน โดยจะมีพิมพ์เขียวสร้างเครื่องมืออย่าง Bell และ Stethoscope มาขายด้วย
  • หลังจากวันที่ 2 ฤดูร้อน ให้เราเดินไปโซนแม่น้ำ เราจะได้พบกับ Dunhill อีกครั้ง เขาจะมอบ Fishing Rod ให้เรา
  • Rebecca จะนำพิมพ์เขียว Clipper มาขายในวันถัดไป หลังจากที่เราซื้อแกะมาเลี้ยง ซึ่งแกะจะมีขายที่ร้านของ Neil ตั้งแต่วันที่ 1 ฤดูใบไม้ร่วงปีแรก หรือถ้าสามารถปลดล็อก Yuri ได้ก่อนฤดูใบไม้ร่วง พิมพ์เขียว Clipper ก็จะมีขายทันที
  • เมื่อเราสามารถเดินทางไปที่ Southern Island ได้แล้ว Rebecca จะนำพิมพ์เขียว Ice Drill มาขาย

การอัปเกรดเครื่องมือ

ในวันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิปีแรก เราจะสามารถใช้งานห้อง Workshop ที่อยู่ด้านข้างของบ้านเราได้ ซึ่งเกมในภาคนี้เราจะต้องเป็นคนอัปเกรดเครื่องมือด้วยตัวเองภายในห้องนี้แหละ โดยเครื่องมือเลเวลสูงขึ้นไปจะได้จากการหาพิมพ์เขียวของเครื่องมือนั้น ๆ มาเก็บไว้ จากนั้นจึงหาวัสดุที่จำเป็นมาใช้อัปเกรดตามพิมพ์เขียว

สำหรับเครื่องมือพื้นฐาน จำพวก Watering Can, Sickle, Hoe, Hammer, Axe นั้น เราสามารถหาพิมพ์เขียวขั้นต่อ ๆ ไปได้จากการตีสนิท Iroha ซึ่งทำได้ไม่ยาก เพียงแค่หา Rock (+300 FP) ไปให้เธอทุกวันก็พอแล้ว โดยการที่เราจะได้พิมพ์เขียวทั้งหมดที่เธอมีต้องเพิ่มค่ามิตรภาพกับเธอไปจนถึง 13,000 FP เป็นอย่างน้อย

การอัปเกรด Fishing Rod ให้เราตีสนิทกับ Kosaboro ให้ได้จนถึง 6,000 FP เราจะได้พิมพ์เขียว Master Rod มา

สำหรับ Speed Milker, Speedy Clippers, Speedy Brush พิมพ์เขียวเหล่านี้จะหาได้จากการชนะเลิศงานเทศกาลต่าง ๆ

พิมพ์เขียวสำหรับการสร้างและอัปเกรดเครื่องมือ

Watering Can

Watering canได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ3 Small Rock + 3 Small Branch
Copper Watering Canได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 1,000 FPWatering Can + 1 Small Lumber + 5 Copper
Silver Watering Canได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 3,000 FPCopper Watering Can + 1 Lumber + 3 Silver
Gold Watering Canได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 7,500 FPSilver Watering Can + 1 Lumber + 2 Gold
Ultra Watering Canได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 13,000 FPGold Watering Can + 1 Black Lumber + 1 Diamind

Hoe

Hoeได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ3 Small Rock + 3 Small Branch
Copper Hoeได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 1000 FP1 Hoe + 1 Small Lumber + 5 Copper
Silver Hoeได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 3000 FP1 Copper Hoe + 1 Lumber + 3 Silver
Gold Hoeได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 7500 FP1 Silver Hoe + 1 Lumber + 2 Gold
Ultra Hoeได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 13,000 FP1 Gold Hoe + 1 Black Lumber + 1 Diamod

Sickle

Sickleได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ3 Small Rock + 3 Small Branch
Copper Sickleได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 1000 FP1 Sickle + 1 Small Lumber + 5 Copper
Silver Sickleได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 3000 FP1 Copper Sickle + 1 Lumber + 3 Silver
Gold Sickleได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 7500 FP1 Silver Sickle + 1 Lumber + 2 Gold
Ultra Sickleได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 13,000 FP1 Gold Sickle + 1 Black Lumber + 1 Diamond

Hammer

Hammerได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ3 Small Rock + 3 Small Branch
Iron Hammerได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 5000 FP1 Hammer + 1 Small Lumber + 3 Copper + 3 Iron
Ultra Hammerได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 10,000 FP1 Iron Hammer + 1 Lumber + 2 Platinum

Axe

Axeได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ3 Small Rock + 3 Small Branch
Iron Axeได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 5000 FP1 Axe + 1 Small Lumber + 3 Copper + 3 Iron
Ultra Axeได้พิมพ์เขียวจาก Iroha เมื่อ 10,000 FP1 Iron Axe + 1 Lumber + 2 Platinum

Fishing Rod

Fishing Rodได้จาก Dunhill ที่โซนแม่น้ำตั้งแต่วันที่ 2 ฤดูร้อน3 Small Rock + 3 Small Branch
Master Rodพิมพ์เขียวได้จาก Kosaboro เมื่อ 6000 FP1 Fishing Rod + 5 Bamboo + 1 Orichalcum

Brush

Brushได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ3 Small Rock + 3 Small Branch
Speedy Brushพิมพ์เขียวได้เป็นรางวัลจากการแข่งชนะเลิสในเทศกาลต่าง ๆ1 Brush + 3 Copper + 1 Brown Alpaca Wool

Milker

Milkerได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ3 Small Rock + 3 Small Branch
Speedy Milkerพิมพ์เขียวได้เป็นรางวัลจากการแข่งชนะเลิสในเทศกาลต่าง ๆ1 Milker + 4 Grass Stone + 1 Ruby

Clippers

Clippersซื้อพิมพ์เขียวได้จาก Rebecca 800 G หลังจากซื้อแกะตัวแรก หรือหลังจากปลดล็อก Yuri3 Small Rock + 3 Small Branch
Speedy Clippersพิมพ์เขียวได้เป็นรางวัลจากการแข่งชนะเลิสในเทศกาลต่าง ๆ1 Clippers + 4 Iron + 1 Ruby

เครื่องมืออื่น ๆ

Bellซื้อพิมพ์เขียวได้จาก Rebecca 800 G1 Branch + 5 Moondrop Flower + 3 Copper
Stethoscopeซื้อพิมพ์เขียวได้จาก Rebecca 800 G3 Silver + 5 Copper + 3 Glass Stone
Pitchforkได้พิมพ์เขียวจาก Rebecca วันที่ 25 ฤดูใบไม้ผลิ5 Copper + 5 Iron
Ice Drillซื้อพิมพ์เขียวได้จาก Rebecca 800 G หลังจากที่เราได้ไป Southern Island มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง5 Rock + 5 Iron + 3 Ruby
Propeller Jet Packเก็บ Colorless Fragments ให้ได้ครบ 3 ชิ้น123 Elli Leaves + 6 Bamboo + 3 Ancient Clay Figure + 2 Pink Diamond + 1 Mythic
Fish Trapซื้อพิมพ์เขียวได้จาก Rebecca 800 G5 Small Lumber
Harvest Moon: A New Beginning