เราสามารถปลูกผักได้เพียง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง เท่านั้น ส่วนฤดูหนาวแปลงปลูกทั้งหมดจะปกคลุมไปด้วยหิมะหนาจนไม่สามารถพรวนดินเพื่อโรยเมล็ดได้ โดยพืชผักที่เราสามารถปลูกได้ในแต่ฤดูนั้นจะมีแตกต่างกันออกไปและไม่สามารถปลูกข้ามฤดูกาลได้

ช่วงเริ่มเกมเราจะสามารถเลือกซื้อเมล็ดได้จากที่ร้านขายของ และหลังจาก Won ปรากฏตัวขึ้นวันที่ 3 ฤดูใบไม้ผลิ หลังจากวันนั้นเราจะสามารถไปซื้อเมล็ดกับเขาได้ที่โรงแรมในเมืองช่วง 13:00-16:00 อีกด้วย อย่างไรก็ตามเมล็ดบางชนิดจำเป็นต้องผ่านเงื่อนไขบางอย่างก่อนถึงจะสามารถซื้อมาปลูกได้

Spring

 ราคาขายระยะเวลาโตระยะเวลาเก็บซ้ำซื้อที่เงื่อนไข
Turnip120 G60 G5ซูเปอร์มาร์เก็ต 
Potato150 G80 G8ซูเปอร์มาร์เก็ต 
Cucumber200 G60 G105ซูเปอร์มาร์เก็ต 
Cabbage500 G250 G15ร้านวอน 
Strawberry150 G30 G92ซูเปอร์มาร์เก็ตขาย Turnip, Potato, Cucumber ชนิดละ 100 ผลขึ้นไป
Toy Flower300 G12ร้านวอน 
Moondrop Flowers300 G6ร้านวอนต้องเจอเหตุการณ์คาเร็นนำเมล็ด Moondrop Flowers มาให้เราปลูกก่อน
Grass500 G117ซูเปอร์มาร์เก็ต 

Summer

 ราคาขายระยะเวลาโตระยะเวลาเก็บซ้ำซื้อที่เงื่อนไข
Onion150 G80 G8ซูเปอร์มาร์เก็ต 
Tomato200 G60 G103ซูเปอร์มาร์เก็ต 
Corn300 G100 G153ซูเปอร์มาร์เก็ต 
Pineapple1,000 G500 G215ร้านวอน 
Pumpkin500 G250G15ซูเปอร์มาร์เก็ตขาย Onion, Tomato, Corn ชนิดละ 100 ผลขึ้นไป
Pink Cat Flower200 G6ร้านวอน 
Glass500 G117ซูเปอร์มาร์เก็ต 

Fall

 ราคาขายระยะเวลาโตระยะเวลาเก็บซ้ำซื้อที่เงื่อนไข
Carrot300 G120 G8ซูเปอร์มาร์เก็ต 
Eggplant120 G80 G103ซูเปอร์มาร์เก็ต 
Sweet Potato300 G120 G63ซูเปอร์มาร์เก็ต 
Green Pepper150 G40 G82ร้านวอน 
Spinach200 G80 G69ซูเปอร์มาร์เก็ตขาย Carrot, Eggplant, Sweet Potato ชนิดละ 100 ผลขึ้นไป
Magic Red Flower600 G109ร้านวอน 
Grass500 G117ซูเปอร์มาร์เก็ต 

Hothouse

Hothouse หรือเรือนกระจก เราจะสามารถจ้างก็อตซ์ให้สร้างได้หลังจากที่เราอัปเกรดฟาร์มทั้งหมดแล้ว ในราคา 30,000 G และไม้ 580 ท่อน ภายใน Hothouse จะมีแปลง 7×7 ช่อง ที่เราสามารจะปลูกอะไรของฤดูไหนก็ได้ แต่จะมีพืชชนิดนึงที่จะปลูกได้แต่ในเรือนกระจกเท่านั้น คือ Orange Cup Fruit ซึ่งไม่ใช่พืชที่ทำกำไร ใช้ปลูกเพื่อนำผลของมันไปใช้ทำอาหารเพียงเท่านั้น

 ราคาขายระยะเวลาโตระยะเวลาเก็บซ้ำซื้อที่เงื่อนไข
Orange Cup Fruit1,000 G60 G8ร้านวอน