Harvest Moon: Back to Nature Harvest Moon: Back to Nature
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

การทำเหมือง

ในเกมจะมีเหมืองอยู่ 2 แห่งด้วยกัน แห่งแรกนั้นจะอยู่บริเวณบ่อน้ำพุร้อนด้านหลังน้ำตกซึ่งเราสามารถเข้าออกได้ตลอดทั้งปี ในเหมือนแห่งนี้จะมีแร่ที่จำเป็นในการใช้อัปเกรดเครื่องมือทั้งหมด ส่วนอีกแห่งหนึ่งจะเป็นเหมืองกลางทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนภูเขาตอนบน เราจะเข้าไปได้เมื่อฤดูหนาวเท่านั้น เพราะทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทำให้สามารถเดินเข้าไปได้ ในเหมืองแห่งนี้จะมีแร่ที่ใช้สำหรับทำเครื่องประดับ รวมถึงการทำเครื่องแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ด้วย

หากเราซื้อตระกร้าจากร้านค้าในเมืองแล้ว เราสามารถหิ้วมันเข้าเหมืองเพื่อใช้เก็บแร่จำนวนมากในรอบเดียวออกไปขายทีหลังได้ด้วย

เหมืองทั้งสองแห่งนั้นมีชั้นเหมืองลึกลงไป 10 ชั้น สำหรับเหมืองหลังน้ำตกนั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษ แต่เหมืองกลางทะเลสาบนั้น ในชั้นที่ 10 จะมีบ่อน้ำ ซึ่งเราสามารถลงมาตกปลาในตำนานได้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย

นอกจากนั้นในเหมืองทั้งสองแห่งจะมี Power Berry ซ่อนอยู่ภายในเหมืองแห่งละ 1 ผล ซึ่งเราสามารถสุ่มขุดหาเจอได้ไม่ยากนัก

เหมืองหลังน้ำตก

แร่ราคาขาย
Junk Ore1 G
Copper Ore15 G
Silver Ore20 G
Gold Ore25 G
Mystrile40 G

เหมืองกลางทะเลสาบ

แร่ราคาขาย
Junk Ore1 G
Mystrile Ore40 G
Adamantite50 G
Orichalcum50 G

ทั้งสองเหมือนนั้น เราจะมีโอกาสขุดเจอเงินถุงมูลค่า 10 G ด้วย หากเราขุดเจอแล้ว ตัวละครจะเก็บเงินเข้ากระเป๋าอัตโนมัติ

Harvest Moon: Back to Nature