Harvest Moon: Back to Nature Harvest Moon: Back to Nature
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Goddess Festival

วันเทพธิดา จัดในวันที่ 8 ฤดูใบไม้ผลิ เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 10:00AM-02:50PM ที่บริเวณ ลานกว้าง

ในวันก่อนถึงวันงาน วันที่ 7 ฤดูใบไม้ผลิ เราสามารถชวนสาว 1 คนที่มีค่าความรักตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป ไปเดตหลังงานจบได้

เมื่อเราเข้าร่วมงานเทศกาล ชาวบ้านทุกคนที่ได้คุยด้วย ค่าความมิตรภาพจะ +5 และกับสาว ๆ ที่ได้คุยด้วย ค่าความรักจะ +500 หากเราสามารถชวนสาวไปเดตได้ แต่เลือกปฏิเสธจะไม่ไปต่อหลังงานจบ เราจะได้ค่าความรักอีก +1000 จากสาวคนนั้น แต่ถ้าหากเราเลือกที่จะไปต่อเราจะได้ค่าความรักอีก +3,000 กับสาวที่เราไปเดตด้วย

Harvest Moon: Back to Nature