Harvest Moon: Back to Nature Harvest Moon: Back to Nature
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Harvest Festival

เทศกาลเก็บเกี่ยว จัดขึ้นในวันที่ 9 ฤดูใบไม้ร่วง เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 10:00AM-2:50PM บริเวณ ลานกว้าง

ในเทศกาลนี้ชาวบ้านทุกคนจะมารวมตัวกันที่ลานกว้าง เพื่อทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ทุกคนนำมาใส่หม้อยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางลาน เราเองก็สามารถนำวัตถุดิบที่เตรียมมาใส่ลงไปได้เช่นกัน เราสามารถใส่อะไรลงไปก็ได้รวมไปถึง สุนัข หรือ ไก่ หรือแม้แต่ขยะก็ตาม

สิ่งของที่เราใส่ลงไป จะไม่มีส่งผลให้เราเราได้รับค่ามิตรภาพหรือความรักเพิ่มหรือลดเป็นพิเศษ ไม่ว่าของสิ่งนั้นชาวบ้านทุกคนจะชอบหรือไม่ก็ตาม

ค่ามิตรภาพชาวบ้านที่คุยด้วยจะ +5 และค่าความรักของสาว ๆ ที่คุยด้วยจะ +500

Harvest Moon: Back to Nature