STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town Cover STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Reina – เหตุการณ์ 1

  • เวลา8:00AM~5:59PM
  • อากาศแจ่มใส, ฝนตก, หิมะตก
  • สถานที่พิพิธภัณฑ์

เงื่อนไข

  • ที่พิพิธภัณฑ์
  • 8:00AM~5:59PM
  • แจ่มใส, ฝนตก, หิมะตก
  • หัวใจ 1 ดวง

เมื่อเราเดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ เรนะจะเข้ามาทักเรา เธอนั้นดูเหมือนจะตามหาเราอยู่ เธอจะขอให้เราช่วยคืนหนังสือที่ยืมจากพิพิธภัณฑ์ไปด้วยเพราะเลยกำหนดแล้ว แต่เรานั้นไม่รู้อะไรเรื่องนี้เลย เรนะจึงอธิบายต่อว่าในหนังสือยืมนั้นมีลายเซ็นอยู่ ลายมือหวัดมาก เธอนั้นอ่านไม่ออกเสียทีเดียว แต่เธอคิดว่ามันน่าจะอ่านเป็นชื่อเรานั่นเอง

นายกเทศมนตรีวิกเตอร์เห็นว่าดูจะมีปัญหาอะไรกันก็เลยเดินเข้ามาถาม เรนะจะอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เธอจะส่งหนังสือยืมให้กับวิกเตอร์ดูลายเซ็นของคนยืมหนังสือแต่ยังไม่คืนให้ วิกเตอร์เห็นแล้วเขาจะพินิจอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะบอกว่า “ของผมเอง…” แล้ววิกเตอร์จะอธิบายว่าเขาเป็นคนยืมไปเองในวันที่เรนะออกไปข้างนอก แล้วเขาจะสัญญาว่าจะรีบไปนำมาคืนให้ทันที ก่อนจะวิ่งออกไป

เรนะจะกล่าวขอโทษกับเราที่เธอนั้นเข้าใจผิดและด่วนสรุปไปเองว่าเรานั้นเป็นคนยืมหนังสือ เธอจะเสนอว่าถ้าเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับซากปรัหักพังหรือสถานที่เกี่ยวกับวิญญาณละก็ เธอยินดีจะพาเราทัวร์ชมเพื่อเป็นการขอโทษเรื่องวันนี้ด้วย ก่อนเธอจะขอตัวกลับไปทำงานต่อ

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town Cover