STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town Cover STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Fishing

เราสามารถรับเบ็ดตกปลาได้จาก มานุเอล่า โดยบ้านของเธอจะอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง (ขวา-ล่าง) เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับเหตุการณ์ที่เธอจะมอบเบ็ดตกปลาให้เรา โดยใน Pioneers of Olive Town นั้นมีแหล่งน้ำตกปลาทั้งหมด 15 แห่ง มีปลาทั้งหมด 110 ชนิด แต่ละชนิดต้องใช้ระดับเบ็ดตกปลาที่ต่างกัน และในแต่ละฤดูกาลก็จะมีชนิดปลาแตกต่างกันไป

วิธีการใช้เบ็ดตกปลา

 1. ถือเบ็ดเอาไว้ในมือแล้วไปยืนริมน้ำ จากนั้นให้กด y เพื่อเหวี่ยงเบ็ดลงไปในน้ำ
 2. รอจังหวะที่ปลาติดเบ็ด ซึ่งจะขึ้นเป็นเครื่องหมาย ( ! ) เหนือน้ำ ให้เรากด y อีกครั้งเพื่อกระตุกเบ็ด
 3. ในระหว่างที่ปลาติดเบ็ด จะมีเกจแสดงสถานะขึ้นมาด้านบน เป็นเกจสองเกจ เกจทางซ้ายคือ พลังชีวิตของเอ็นตกปลา และเกจทางขวาคือ ระยะที่เราจะได้ปลา
  1. การดึงปลาขึ้นมาจากน้ำทำได้โดยการกดปุ่ม Y ค้างเอาไว้ แล้วเกจรูปปลาจะลอยสูงขึ้น ถ้าลอยจนสูงสุด เราจะได้ปลา
  2. เกจทางซ้ายจะค่อย ๆ ลดพลังลงเมื่อเราพยายามหมุนรอกดึงปลาขึ้นจากน้ำ ถ้าเกจตกลงจนหมด ปลาจะหลุด
  3. ในระหว่างที่หมุนรอกให้สังเกตว่า เกจพลังจะเปลี่ยนสีวนไปเรื่อย ๆ ได้แก่ สีเขียว / สีฟ้า / สีแดง
   1. สีเขียว คือสถานะปกติ หากเรากด Y ตอนนี้เราจะ เสียพลังตามปกติ
   2. สีฟ้า คือสถานะที่ปลาว่ายตามเรา หากเรากด Y ตอนนี้ เราจะเสียพลังน้อยมาก และเกจปลาจะลอยขึ้นไวมาก
   3. สีแดง คือสถานะที่ปลายื้อสู้กับเรา ให้เราปล่อยปุ่ม Y ในตอนนี้ เพราะถ้าเราฝืนดึง พลังชีวิตของเอ็นจะลดลงไวมาก
  4. อย่างไรก็ตาม หากเราใช้เวลานานเกินไป ปลาก็จะหลุด เช่นกัน
STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town Cover