STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town Cover STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Tools

เราจะได้รับ ขวาน, ค้อน, และเคียว ตั้งแต่วันแรกเพื่อให้เราได้เคลียร์พื้นที่ จากนั้นเราจะได้รับ จอบ และ บัวรดน้ำ ในเช้าวันที่สองจากเทศมนตรีวิกเตอร์ สำหรับ เบ็ดตกปลา เราสามารถไปรับที่บ้านมานุเอล่า กล้องถ่ายรูป จะได้รับเมื่อเข้าไปในพิพิฒภันฑ์ครั้งแรก ถังน้ำ จะได้รับในเช้าหลังวันที่ฝนตก และสายจูงสัตว์ เมื่ออัปเกรดจากเต็นท์เป็นบ้านแล้วให้ไปรับกับแพทรีเซียที่ร้านขายสัตว์

รายการเครื่องมือ

 • ขวาน
 • เคียว
 • ค้อน
 • จอบ
 • บัวรดน้ำ
 • ถังน้ำ
 • เบ็ดตกปลา
 • กล้องถ่ายรูป
 • สายจูงสัตว์เลี้ยง

รายการอื่น ๆ

 • สปริงเกอร์
 • เครื่องสูบน้ำ

สปริงเกอร์

สปริงเกอร์นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ Sprinkler และ Enhanced Springkler ซึ่งเราสามารถคราฟต์ขึ้นมาใช้งานเองได้ทั้งคู่ โดยสปริงเกอร์นั้นคือเครื่องมือที่จะช่วยทุ่นแรงเราในการรดน้ำผักในแปลงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสปริงเกอร์จะเป็นการรดน้ำโดยรอบ ๆ จุดที่ติดตั้ง การใช้งานคือเราจะต้องติดตั้งเอาไว้ตรงกลางแปลงปลูกที่เราต้องการ จากนั้นตอน 6 โมงเช้าในวันถัดไป สปริงเกอร์ก็จะเริ่มงานและทำการรดน้ำให้เราแบบอัตโนมัติทันที

โดย Sprinkler ทั่วไป จะสามารถรดน้ำรอบ ๆ ตัวเองในรัสมี 1 ช่อง (แปลง 3×3 ช่อง) ในขณะที่ Enhanced Sprinkler จะสามารถรดน้ำรอบ ๆ ได้รัสมี 2 ช่อง (แปลง 5×5)

Sprinkler ปกติรดได้ 3×3 ช่อง
Enhanced Sprinkler รดได้ 5×5 ช่อง
อุปกรณ์วัตถุดิบในการคราฟต์
SprinklerIron Ingot × 5, Silver Ingot × 3
Enhanced SprinklerIron Ingot × 10, Silver Ingot × 5, Gold Ingot × 3
STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town Cover