Harvest Moon: Back to Nature Harvest Moon: Back to Nature
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Cooking Festival

เทศการทำอาหารจัดขึ้นในวันที่ 22 ฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่ 10:00AM-2:50PM บริเวณ ลานกว้าง

เราสามารถทำอาหารอะไรก็ได้มาแข่ง โดยการเข้าร่วมการแข่งทำได้โดยการถืออาหารเอาไว้ในมือแล้วเข้าไปคุย Thomas และตอบยืนยันเพื่อเข้าร่วมการแข่ง โดยเมนูที่แนะนำว่าจะทำให้ชนะการแข่งได้สูงคือ Relaxation Tea

ชาวบ้านที่คุยด้วย ค่ามิตรภาพจะ +5 สาว ๆ ที่คุยด้วย ค่าความรักจะ +500 และถ้าหากเราชนะได้ ค่ามิตรภาพชาวบ้านจะเพิ่มอีก +20 และค่าความรักสาว ๆ จะเพิ่มอีก +500

Harvest Moon: Back to Nature