Harvest Moon: Back to Nature Harvest Moon: Back to Nature
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Swimming Festival

เทศกาลว่ายน้ำ จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ฤดูร้อน ช่วงเวลา 10:00AM-2:50PM บริเวณ ชายหาด

ในเทศกาลนี้เราจะได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ หากสามารถชนะได้เป็นที่หนึ่ง เราจะได้รับผล Power Berry เป็นรางวัลสำหรับการชนะการแข่งขันในครั้งแรก

ชาวบ้านที่คุยด้วยค่ามิตรภาพ +5 สาวที่คุยด้วย ค่าความรัก +500
หากเอาชนะการแข่งได้ ค่ามิตรภาพชาวบ้านจะเพิ่มอีก +20 ค่าความรักสาว ๆ จะเพิ่มอีก +500

Harvest Moon: Back to Nature