Harvest Moon: Back to Nature Harvest Moon: Back to Nature
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

New Years Eve

วันส่งท้ายปีเก่า จัดขึ้นในวันที่ 30 ฤดูหนาว ช่วงเวลา 12:00AM-5:50AM บริเวณ ยอดเขา

ให้เราไปที่ยอดเขาตามเวลาดังกล่าว เราจะได้พบกับชาวบ้านบางส่วนที่มารวมตัวรอชมพระอาทิตย์แรกของปีอยู่ที่นั่น

ค่ามิตรภาพของชาวบ้านที่คุยด้วยเพิ่ม +5 และค่าความรักหญิงสาวที่ได้คุยด้วยเพิ่ม +500

Harvest Moon: Back to Nature