Harvest Moon: Back to Nature Harvest Moon: Back to Nature
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

Starry Night Festival

เทศกาลค่ำคืนแห่งดวงดาว จัดในวันที่ 24 ฤดูหนาว ช่วงเวลา 6:00PM-7:50PM บริเวณ ที่บ้านของหญิงสาว

ในวันก่อนงานเทศกาล ให้เราคุยกับหญิงสาวที่เราอยากไปใช้เวลาในค่ำคืนแห่งดวงดาวกับเธอ ร่วมทานอาหารเย็น หากหญิงสาวชอบเรามากพอ เธอจะชวนเราให้มาทานด้วยที่บ้านของเธอ แต่ถ้าหากเราแต่งงานแล้ว เราจะได้ใช้เวลาอยู่กับภรรยาของเราแทนที่บ้านของเรา

เราจะไม่ได้รับค่าความรักพิเศษใด ๆ เพิ่มเติมจากหญิงสาว

Harvest Moon: Back to Nature