Story of Seasons: Friends of Mineral Town STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

ค่าความสัมพันธ์และความรัก

ค่าความสัมพันธ์โดยปกติภายในเกมจะแสดงเป็นสัญลักษณ์ตัวโน้ต (♪) ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้จากสตาร์ทเมนู ในหน้าต่างที่แสดงรายชื่อชาวเมือง การเพิ่มค่าความสัมพันธ์สามารถทำได้โดยการพูดคุย การให้ของขวัญ การเลือกตอบคำถามในอีเวนต์ การเข้าร่วมงานเทศกาล ฯลฯ โดยการเพิ่มระดับความสัมพันธ์ได้มากที่สุดในระยะสั้นคือการให้ของขวัญวันเกิด

เราสามารถเช็กวันเกิดของตัวละครต่าง ๆ ได้ผ่านปฏิทินภายในบ้าน โดยตัวละครต่าง ๆ จะแสดงขึ้นมาพร้อมวันเกิดก็ต่อเมื่อเราได้พูดคุยกับตัวละครตัวนั้นแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ค่ามิตรภาพ

ระดับความสัมพันธ์ของตัวละครจะแสดงออกเป็นจำนวนตัวโน้ต (♪) เป็นค่าตั้งแต่ 0 – 255 คะแนน โดยค่ามิตรภาพนี้เป็นค่าทั่วไปที่ติดอยู่กับทุกตัวละคร เราสามารถเพิ่มค่ามิตรภาพได้จากการพูดคุย ให้ของขวัญ และการตอบคำถามในเหตุการณ์ต่าง ๆ

ระดับมิตรภาพจำนวนโน้ตค่าความสัมพันธ์
00-24
125-49
♪ ♪250-74
♪ ♪ ♪375-99
♪ ♪ ♪ ♪4100-124
♪ ♪ ♪ ♪ ♪5125-149
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪6150-174
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪7175-199
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪8200-224
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪9225-249
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪10250-255

ค่าความรัก

สำหรับตัวละครที่เราจีบและแต่งงานได้จะมีค่าความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ ค่าความรัก ค่าความรักนี้เป็นค่าตั้งแต่ 0-65535 คะแนน และแสดงให้เราเห็นเป็นสีของสัญลักษณ์หัวใจ ค่านี้จะถูกคำนวณแยกจากค่ามิตรภาพ อย่างไรก็ตามกิจกรรมหลายอย่างที่เพิ่มค่ามิตรภาพก็จะเพิ่มค่านี้ไปด้วยพร้อม ๆ กัน

สีของหัวใจค่าความรัก
หัวใจสีดำ0-9,999
หัวใจสีม่วง10,000-19,999
หัวใจสีฟ้า20,000-29,999
หัวใจสีเขียว30,000-39,999
หัวใจสีเหลือง40,000-49,999
หัวใจสีส้ม50,000-59,999
หัวใจสีแดง60,000-65,535

การเพิ่มค่าความสัมพันธ์

เราสามารถเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้ด้วยวิธีเหล่านี้

  • การพูดคุย เพิ่มค่ามิตรภาพ +1 วันละครั้ง (เฉพาะ Kai จะเพิ่ม +2) และสำหรับตัวละครที่จีบได้จะเพิ่มความรัก +200 ควบไปด้วย
  • การเพิกเฉยไม่คุยด้วย ทุก 1 วัน จะมีโอกาส 10% ที่ค่ามิตรภาพ -1 และค่าความรัก -200
  • การให้ให้ของขวัญ ค่ามิตรภาพและค่าความรักที่ได้จะขึ้นอยู่สิ่งของที่ให้
  • การพบเจออีเวนต์ และ การเลือกตอบคำถามต่าง ๆ ในอีเวนต์

ตารางระดับความชอบของของขวัญ

ระดับความชอบค่ามิตรภาพค่าความรัก
ชอบที่สุด+9+800
ชอบมาก+9+500
ชอบ+3+300
เฉย ๆ+1+100
ไม่ชอบ-3-500
เกลียด-9-800
ตารางแสดงระดับความชอบที่ได้รับเมื่อมอบของขวัญ

ของขวัญที่อยู่ในระดับชอบที่สุด จะมีเฉพาะกับตัวละครที่จีบได้เท่านั้น คนอื่น ๆ จะมีของชอบสูงสุดที่ระดับ ชอบมาก เท่านั้น

Story of Seasons: Friends of Mineral Town