Story of Seasons: Friends of Mineral Town STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

เครื่องมือ

ใน Story of Seasons: Friends of Mineral Town จะมีเครื่องมือหลัก ๆ ที่เราจะได้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้แก่ Axe, Hammer, Hoe, Sickle, Watering Can, Fishing Rod ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะมีการเก็บค่าประสบการณ์และอัปเกรดได้ หากเราใช้งานจนได้ค่าประสบการณ์มากพอแล้ว เราจะสามารถนำไปอัปเกรดที่ร้านตีเหล็กของ Saibara ได้ เพื่อให้สามารถงานได้รวดเร็วมากขึ้น

เบ็ดตกปลา

สำหรับเบ็ดตกปลานั้นเราจะไม่ได้รับตั้งแต่เริ่มเกม แต่ให้เราไปที่บ้าน Zack ที่อยู่บริเวณชายหาด เข้าไปแล้วจะเขาจะมอบเบ็ดตกปลาให้เรา หากเราเข้าไปแต่ไม่พบอีเวนต์ ให้เราสำรวจว่าในกระเป๋ามีช่องว่างพอให้ใส่เครื่องมือหรือไม่ เพราะต้องมีที่ว่าง 1 ช่องสำหรับรับของด้วย

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ อีก เช่น Brush, Milker และ Clippers ที่เราสามารถหาซื้อได้จากร้านเครื่องมือ Siabara มี Pedometer ที่เอาไว้สำหรับนับก้าวเดินเมื่อพกไว้ในกระเป๋า

การอัปเกรดเครื่องมือ

เครื่องมือหลักทั้ง 6 ชนิดข้างต้น สามารถอัปเกรดได้ที่ร้านตีเหล็กของ Saibara (10:00AM~4:00PM, หยุดวันพฤหัสบดี) แต่ก่อนที่เราจำนำเครื่อมือไปให้ Saibara อัปเกรดได้นั้น เราจะต้องฝึกใช้เครื่องมือให้ได้ “ค่าประสบการณ์” มากพอเสียก่อน โดยเราสามารถเช็กได้ใน X เมนู เลือกแท็บ Tools แล้วกด plus เพื่อเปิดหน้าต่างแสดงระดับการใช้งานเครื่องมือ

ช่วงเริ่มเกมเครื่องมือที่เรามีจะมี LV1 เราสามารถอัปเกรดเครื่องมือได้อีก 4 ขั้น ได้แก่ Copper (LV2) Silver (LV3) Gold (LV4) และ Mithril (LV5) อย่างไรก็ตามเราไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเครื่องมือไปทีละขั้นตามลำดับ เราสามารถอัปเกรดข้ามขั้นได้หากเรามีค่าประสบการณ์มากพอ เช่น เราสามารถอัปเกรดเครื่องมือเริ่มต้น (LV1) ไปขั้นมิสทริลล์ (LV5) ได้ทันที ถ้าเครื่องมือนั้นมีค่าประสบการณ์ครบ 100% แล้ว

ระดับวัตถุดิบค่าอัปเกรด
Copper (LV2)เครื่องมือ + Copper Ore1,000 G
Silver (LV3)เครื่องมือ + Silver Ore2,000 G
Gold (LV4)เครื่องมือ + Gold Ore3,000 G
Mithril (LV5)เครื่องมือ + Mithril Ore5,000 G

เครื่องมือต้องสาป (Cursed Tools)

เป็นเครื่องมือ LV6 ที่เราสามารถหาได้จากการขุดหาในเหมืองกลางทะเลสาบที่อยู่บนเขา โดยเครื่องมือแต่ละชนิดทั้ง 6 ชิ้น จะกระจายอยู่ตามชั้นต่าง ๆ ภายในเหมือง ได้แก่

  • ชั้นที่ 29 – เบ็ดตกปลาต้องสาป (Cursed Fishing Pole)
  • ชั้นที่ 39 – จอบต้องสาป (Cursed Hoe)
  • ชั้นที่ 49 – ขวานต้องสาป (Cursed Axe)
  • ชั้นที่ 59 – ค้อนต้องสาป (Cursed Hammer)
  • ชั้นที่ 69 – บัวรดน้ำต้องสาป (Cursed Watering Can)
  • ชั้นที่ 79 – เคียวต้องสาป (Cursed Sickle)

อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะสามารถขุดหาเครื่องมือเหล่านี้พบได้ เราจำเป็นต้องอัปเกรดเครื่องมือทั้ง 6 ชนิดให้เป็นระดับ Mithril เสียก่อน นอกจากนั้นแล้วเราต้องทำช่องในกระเป๋าให้ว่างพอจะเก็บเครื่องมือเหล่านี้เมื่อลงไปขุดหาในเหมืองด้วย

ที่สำคัญเกี่ยวกับการขุดหาเครื่องมือต้องสาปนั่นก็คือ ไม่มีการการันตีว่าถ้าเราขุดหาในชั้นที่กำหนดแล้วเราจะเจอกับเครื่องมือแน่นอน 100% เนื่องจากเครื่องมือจะถูกสุ่มตำแหน่งขุดเจอเมื่อเราลงมาถึงชั้นที่กำหนด และเนื่องจากเป็นการสุ่มมันก็อาจจะสุ่มให้ไม่มีเลยก็ได้ (บางครั้งก็สุ่มตำแหน่งเจอได้มากหว่าหนึ่งแห่งในชั้นเดียวกัน) ดังนั้นผู้เล่นจึงควรใช้เทคนิก SAVE/LOAD ในการขุดหาเครื่องมือต้องสาปด้วยทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะหาไม่เจอและต้องไปเริ่มขุดลงมาใหม่

สำหรับเครื่องมือต้องสาปนั้น ถือเป็นเครื่องมือที่แยกชิ้นออกไปจากเครื่องมือ LV5 (Mithril) ที่เรามีอยู่ เครื่องมือต้องสาปจะไม่ได้มาแทนที่เครื่องมือ LV5 แต่อย่างใด เราสามารถเก็บเครื่องมือต้องสาปนี้ไว้ในลังเก็บเครื่องมือแล้วใช้งานเครื่องมือ LV5 ต่อไปก็สามารถทำได้

คำเตือน

เครื่องมือต้องสาปนั้นหากเราถือเอาไว้ในมือแล้วเราจะไม่สามารถถอดออกจากมือได้อีก จนกว่าจะไปถอนคำสาปที่โบสถ์ ดังนั้นเราจึงไม่ควรจะนำเครื่องมือต้องสาปมาใช้งานโดยไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือให้ดี

เครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ (Blessed Tools)

เครื่องมือศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือ เครื่องมือต้องสาป ที่ถูกถอนคำสาปออกแล้ว โดยแต่ละเครื่องมือจะมีวิธีคลายคำสาปต่าง ๆ กันไปดังนั้น

  • จอบและบัวรดน้ำต้องสาป – ถือเอาไว้และเข้าไปสารภาพบาปเพื่อถอนคำสาปเครื่องมือที่โบถส์ ทำซ้ำจนครบ 5 ครั้งเพื่อถอนคำสาป
  • ค้อนและเคียวต้องสาป – ให้เราถือเอาไว้ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วันเพื่อถอนคำสาป
  • ขวานและเบ็ดตกปลาต้องสาป – ให้เราใช้งานเครื่องมืออย่างน้อย 50 ครั้งเพื่อถอนคำสาป

เครื่องมือศักดิ์สิทธิ์นั้นเมื่อใช้งานจะให้ผลลัพธ์ไม่แตกต่างจากเครื่องมือต้องสาป แต่ค่าพลังกายและค่าความเหนื่อยที่สูญเสียไปจากการใช้งานจะอยู่ในระดับปกติ และสามารถนำมาใช้งานแทนเครื่องมือเดิมได้จริง ๆ แล้ว

เครื่องมือเทพ

คือเครื่องมือ LV7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเครื่องมือแล้ว การจะมาถึงระดับนี้ได้ เราจะต้องมีเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ครบทุกชนิดแล้วเสียก่อน เมื่อเราสามารถทำได้แล้ว Mythic Ore (แร่เทพ) วัตุดิบในการอัปเกรดเครื่องมือจะสามารถพบได้ในเหมืองบ่อน้ำร้อนในชั้นที่ 60, 102, 123, 152, 155, 171, 190, 202, 222 แล้ว อย่างไรก็ตามแร่ชนิดนี้ก็จะถูกสุ่มเกิดเฉกเช่นเดียวกันกับตอนขุดหาเครื่องมือต้องสาป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เทคนิก SAVE/LOAD ในการหาอีกเช่นกัน

เมื่อเราได้วัตถุดิบมาแล้ว ให้เรานำเครื่องมือ LV5 ที่เรามีอยู่แล้ว (ไม่ใช่เครื่องมือศักดิ์สิทธิ์) พร้อมกับวัตถุดิบ Mythic Ore ไปให้กับช่างตีเหล็ก Saibara อัปเกรด ใช้เงิน 50,000 G และใช้เวลานาน 7 วันสำหรับแต่ละเครื่องมือ

ระดับวัตถุดิบค่าอัปเกรด (G)
Mythic (LV7)เครื่องมือ LV5 (Mithril) + Mythic Ore50,000
Story of Seasons: Friends of Mineral Town