Story of Seasons STORY OF SEASONS
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

เครื่องมือทำฟาร์ม

เครื่องมือใช้งานขั้นพื้นฐาน

เมื่อตอนเราเป็นเด็กฝีกงานที่ฟาร์มของเอด้า ระหว่างที่เราช่วยทำงานเราจะทยอยได้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำฟาร์มจากเธอ ตั้งแต่ Old HoeOld Watering CanOld Axe และ Old Hammer และเมื่อเล่นตามเนื้อเรื่องจนเราได้คอกวัว นอกจากเราจะได้วัวฟรีแล้ว เราจะยังได้ Old Milkerและ Old Brush มาใช้อีก แต่เอด้าจะไม่ได้ให้ Sickle, Fishing Rod, Pitchfork, Clippers มาด้วย เราต้องหาซื้อเองในภายหลัง

 • เราสามารถหาซื้อ Old Sickle และ Old Clippers ได้จากร้านขายของในเมือง ราคา 500 G อย่างไรก็ตามเรายังสามารถซื้อเครื่องมือเก่าชนิดต่าง ๆ ได้จากที่นี่อีกด้วย
 • Fishing Rod เราจะได้จากอ็อตเมอร์ โดยให้เราเดินเข้าไปในร้านขายของวันที่ 30 ฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นไปเพื่อเจออีเวนท์
 • สำหรับ Pitchfork เราจะต้องสร้างเองด้วย Construction Bench ในบ้านเรา โดยเราสามารถหาซื้อพิมพ์เขียวได้จากร้าน Silk Country ในย่านการค้า ราคา 1500 G โดยวัสดุที่เราต้องใช้สร้างคือ Iron 5 ชิ้น

ในภาคนี้ เมื่อเราใช้เครื่องมืออย่าง จอบ เคียว หรือบัวรดน้ำ เราจะทำไปทีละบล็อก โดย 1 บล็อกจะมีขนาด 3×3 ช่อง เช่นเมื่อจอบขุด เราจะได้แปลง 3×3 ช่องทันที เมื่อเราใช้เคียวตัดก็จะตัดทีละบล็อก หรือเมื่อใช้บัวรดน้ำก็จะรดน้ำได้ทีเดียวทั้งบล็อกเช่นกัน

การใช้เครื่องมือ

เครื่องมือเกือบทั้งหมด เวลาเราใช้งานเราจะต้องกดปุ่ม A ค้างเอาไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้มันทำงานจนเสร็จ อย่างเช่น บัวรดน้ำ ก่อนอื่นเราจะต้องไปเติมน้ำให้เต็มเสียก่อนโดยขณะถือบัวรดน้ำอยู่จะมีระดับขึ้นอยู่ที่มุมซ้ายล่างของจอ จากนั้นเมื่อเราต้องการรดน้ำก็ให้เรากด A ค้างเอาไว้เพื่อรดน้ำลงไปจนกว่าแปลงจะสีเข้มขึ้น นอกจากนี้ระหว่างที่เรากำลังรดน้ำอยู่ เราสามารถเดินไปเรื่อย ๆ ได้ด้วย เพื่อรดน้ำแปลงอื่นแบบต่อเนื่องไป การตัดต้นไม้และทุบหิน เราก็สามารถทำได้ตั้งแต่เริ่มเกมเช่นกัน ด้วยการกด A ค้างเอาไว้ ตัวละครเราจะเหวี่ยงเครื่องมือซ้ำ ๆ กัน ซึ่งในช่วงแรกที่เรามีอุปกรณ์เก่า ๆ นั้นจะยังทำงานได้ช้าและเปลืองแรงมาก ต้นไม้ต้นนึงหรือก้อนหินก้อนนึงอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะโค่นลงได้ ซึ่งเราสามารถทะยอยตัดไปเรื่อย ๆ ในแต่ละวันได้ โดยจำนวนครั้งที่ตัดหรือทุบจะถูกสะสมไปเรื่อย ๆ สำหรับเบ็ดตกปลา เราสามารถเหวี่ยงเบ็ดได้ทันทีเมื่อเราไปยืนอยู่ที่จุดตกปลาบริเวณริมท่าน้ำ จากนั้นให้เราถือเบ็ดแล้วกดปุ่ม A เพื่อเหวียงเบ็ด หลังจากนี้ให้เราจนกว่าจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นบนหัวเรา ซึ่งแสดงว่าเหยื่อติดเบ็ดแล้วก็ให้เรากด A รัว ๆ จนกว่าจะตกขึ้นมาจากน้ำได้ ส้อม (Pitchfork) เราสามารถใช้งานได้โดยกด A เพียงเครั้งเดียวเพื่อทำความสะอาดคอกสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งหน้าตามูลสัตว์จะคล้าย ๆ กองฟางแต่มีสีน้ำตาล ให้เราถือส้อมแล้วเข้าไปโกยได้เลย

การอัปเกรดเครื่องมือ

สำหรับการอัปเกรดความสามารถเครื่องมือในภาคนี้ เราทำได้โดยไปซื้อพิทพ์เขียวจากร้านค้าต่าง ๆ ในย่านการค้ามา สำหรับ จอบและบัวรดน้ำ จะสามารถอัปเกรดได้ 8 ขั้น ขณะที่ เคียว, ขวาน, ค้อน, ที่รีดนม, แปรงขน, กรรไกรตัดขน จะมี 5 ขั้น เบ็ดตกปลาจะสามารถอัปได้อีก 1 ขั้น ส่วนส้อมจะไม่มีให้อัปเกรด

ขั้นทั่วไป (Normal)

สำหรับจอบและบัวรดน้ำ เราสามารถหาซื้อพิมพ์เขียวได้จากร้าน Silk Country ได้เธอจะขายเราในราคา 3000 G ส่วนเครื่องมืออื่น ๆ ที่เหลือ เราสามารถหาซื้อได้ที่ Cabin Country ในราคา 4500 G

 • Hoe ขุด 5 ครั้งได้ 1 แปลง — 1 Old Hoe, 2 Lumber, 2 Iron
 • Watering Can รดน้ำได้ 13 แปลง — 1 Old Watering Can, 2 Lumber, 2 Iron
 • Sickle — 1 Old Sickle, 2 Lumber, 2 Iron
 • Axe ตัดต้นสนได้ใน 50 ครั้ง — 1 Old Axe, 2 Lumber, 2 Iron
 • Hammer ทุบหินใหญ่ได้ใน 100 ครั้ง — 1 Old Hammer, 2 Lumber, 2 Iron
 • Milker — 1 Old Milker, 2 Lumber, 2 Iron
 • Clippers — 1 Old Clippers, 2 Lumber, 2 Iron
 • Brush — 1 Old Brush, 2 Lumber, 2 Iron

ทองแดง (Copper)

อุปกรณ์ที่สามารถอัปเกรดเป็นขึ้นได้มีเพียงจอบและบัวรดน้ำเท่านั้น โดย Silk Country จะนำพิมพ์เขียวมาขายเมื่อเราสามารถอัปเกรดเป็นขั้นทั่วไปได้แล้วในราคา 6,000 G

 • Copper Hoe ขุด 3 ครั้งได้ 1 แปลง — 1 Hoe, 3 Lumber, 2 Copper
 • Copper Watering Can รดน้ำได้ 18 แปลง — 1 Watering Can, 3 Lumber, 2 Copper

เงิน (Silver)

อุปกรณืที่อัปเกดรเป็นขั้นนี้ได้คือ จอบและบัวรดน้ำ พิมพ์เขียวราคา 12,000 G จะมีขายที่ร้าน Cabin Country เมื่อเราสามารถอัปเกดรเป็นขึ้นทองแดงได้แล้ว

 • Silver Hoe ขุด 3 ครั้งได้ 1 แปลง — 1 Copper Hoe, 5 Lumber, 2 Silver
 • Silver Watering Can รดน้ำได้ 23 แปลง — 1 Copper Watering Can, , 5 Lumber, 2 Silver

ทอง (Golden)

อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถอัปเกรดเป็นขั้นนี้ได้ โดยจอบกับบัวรดน้ำ จะมีขายที่ Wheat Country ราคา 15,000 G หลังจากเราอัปเกรดถึงขั้นเงินแล้ว ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ หาซื้อพิมพ์เขียวได้ที่ Wheat Country เช่นเดียวกัน หลังจากที่อัปเกรดอุปกรณ์ได้ถึงขั้นทั่วไปแล้ว ในราคา 13,000 G เท่านั้น

 • Golden Hoe ขุด 2 ครั้งได้ 1 แปลง — 1 Silver Hoe, 5 Lumber, 2 Gold
 • Golden Watering Can รดน้ำได้ 41 แปลง — 1 Silver Watering Can, 5 Lumber, 2 Gold
 • Golden Sickle — 1 Sickle, 5 Lumber, 2 Gold
 • Golden Axe ตัดต้นสนได้ใน 26 ครั้ง — 1 Axe, 5 Lumber, 2 Gold
 • Golden Hammer ทุบหินใหญ่ได้ใน 50 ครั้ง – 1 Hammer, 5 Lumber, 2 Gold
 • Golden Milker — 1 Milker, 5 Lumber, 2 Gold
 • Golden Clippers — 1 Clippers, 5 Lumber, 2 Gold
 • Golden Brush — 1 Brush, 5 Lumber, 2 Gold

มาสเตอร์ (Master)

อุปกรณ์ทุกชนิดสามารถอัปเกรดมาถึงขั้นนี้ได้ โดยพิมพ์เขียวแต่ละชนิดจะเริ่มมาขายที่ Rose Country หลังจากเราอัปเกรดขั้นทองได้แล้ว ทั้งจอบและบัวรดน้ำจะซื้อได้ในราคา 20,000 G ส่วนอุปกรณ์อื่นจะซื้อได้ในราคา 25,000 G โดยวัสดุที่เป็น Black Lumber เราจะไม่สามารถหาได้จากการตัดต้นไม้ เราต้องหาเก็บเองตามของป่า หรืออาจได้จากการตกปลา

 • Master Hoe ขุด 2 ครั้งได้ 1 แปลง — 1 Golden Hoe, 5 Lumber, 2 Platinum
 • Master Watering Can รดน้ำได้ 55 แปลง — 1 Golden Watering Can, 5 Lumber, 2 Platinum
 • Master Sickle — 1 Golden Sickle, 5 Black Lumber, 2 Platinum
 • Master Axe ตัดต้นสนได้ใน 7 ครั้ง — 1 Golden Axe, 5 Black Lumber, 2 Platinum
 • Master Hammer ทุบหินใหญ่ได้ใน 13 ครั้ง — 1 Golden Hammer, 5 Black Lumber, 2 Platinum
 • Master Milker — 1 Golden Milker, 5 Black Lumber, 2 Platinum
 • Master Clippers — 1 Golden Clippers, 5 Black Lumber, 2 Platinum
 • Master Brush — 1 Golden Brush, 5 Black Lumber, 2 Platinum

ทองเหลือง (Orichalcum)

อุปกรณ์ขั้นนี้มีเพียงจอบและบัวรดน้ำเท่านั้นที่สามารถอัปเกรดได้ โดยจะมีพิมพ์เขียวมาขายที่ Tropical Country ในราคา 30,000 G เมื่อเราสามารถอัปเกรดเครื่องมือเป็นขั้น Master ได้แล้ว

 • Orichalcum Hoe ขุด 2 ครั้งได้ 1 แปลง — 1 Master Hoe, 5 Black Lumber, 1 Orichalcum
 • Orichalcum Watering Can รดน้ำได้ 80 แปลง — 1 Master Watering Can, 5 Black Lumber, 1 Orichalcum

ศิลานักปราชญ์ (Philosopher)

อุปกรณ์ขั้นสุดยอด ที่อุปกรณ์ทุกชนิดสามารถอัปเกรดมาขั้นนี้ได้ โดยพิมพ์เขียวสามารถหาซื้อได้ที่ Ice Country สำหรับจอบและบัวรดน้ำ เมื่อเราสามารถอัปเกดรเครื่องมือมาได้ถึงขั้น Orichalcum แล้ว สามารถหาซื้อได้ในราคา 50,000 G ส่วนเครื่องมืออื่น ๆ เมื่อสามารถอัปเกรดมาถึงขั้นมาสเตอร์แล้ว จะหาซื้อได้ในราคา 75,000 G เราสามารถหา Philosopher Stone ได้จากการขุดเหมืองที่ซาฟารี มีลักษณะเป็นหินสีแดง หรือเราจะซื้อเอาจาก Ice Country ในราคา 777,777 G ก็ได้ ซึ่งจะมีขายตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป

 • Philosopher’s Hoe ขุดครั้งดียวได้ 1 แปลง — 1 Orichalcum Hoe, 5 Black Lumber, 1 Philosopher Stone
 • Philosopher’s Watering Can รดน้ำได้ 112 แปลง — 1 Orichalcum Watering Can, 5 Black Lumber, 1 Philosopher Stone
 • Philosopher’s Sickle — 1 Master Sickle, 5 Black Lumber, 1 Philosopher Stone
 • Philosopher’s Axe ตัดต้นสนได้ภายใน 3 ที — 1 Master Axe, 5 Black Lumberm 1 Philosopher Stone
 • Philosopher’s Hammer ทุบหินได้ใน 5 ที — 1 Master Hammer, 5 Balck Lumber, 1 Philosopher Stone
 • Philosopher’s Milker — 1 Master Milker, 5 Balck Lumber, 1 Philosopher Stone
 • Philosopher’s Clippers — 1 Master Clippers, 5 Balck Lumber, 1 Philosopher Stone
 • Philosopher’s Brush — 1 Master Brush, 5 Balck Lumber, 1 Philosopher Stone
Story of Seasons