Salespersons

ในเกมนี้จะมีพ่อค้าเร่อยู่ด้วยกัน 3 คน ได้แก่ Dmitri (ดะ-มิ-ทริ), Rainer (เร-เนอ), และ Susanne (ซู-ซาน) โดยเริ่มตั้งแต่ ฤดูใบไม้ร่วงปีที่ 2 พวกเขาจะสลับกันมาหาเราที่บ้านตอน 14:00 – 18:00 ทีละคน โดยต้องไม่ใช่วันเทศกาลหรือพายุเข้า เมื่อเราพบพ่อค้าแล้วไม่ว่าเราจะซื้อของหรือไม่ เราจะต้องรออีกอย่างน้อยอีก 20 วันถึงจะมีโอกาสพบกับคนต่อไป ซึ่งคนต่อไปจะเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่าจะเป็นใคร แต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไปถึง 60 วันโดยไม่เจอใครเลย ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม ครั้งต่อไปที่ออกจากบ้านตามเวลาที่พวกเขาจะมา เราจะได้เจอกับสักคนแน่นอน

เมื่อเราพบกับพ่อค้าแล้ว เขาจะบอกชื่อของ จำนวนของ และราคาขาย ไอเท็มบางอย่างจะสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียว เช่นพวกพิมพ์เขียว หรือสูตรอาหาร แต่ของอื่น ๆ นอกจากนี้ เราสามารถซื้อได้หลายครั้งและได้ทีละหลายชิ้น ซึ่งจำนวนของที่จะสุ่มมาขายเรามีตั้งแต่ 1 ชิ้น ไปจนถึง 20 ชิ้น เราสามารถปฏิเสธที่จะซื้อของได้ แล้วรอให้พ่อค้าหาของชิ้นใหม่มาขายในครั้งหน้า ซึ่งมันจะเป็นแบบสุ่มเช่นกัน ดังนั้นเราก็มีโอกาสโชคร้ายเจอของชิ้นเดิมได้เหมือนกัน ซึ่งของที่จะนำมาขายแต่ละครั้งนั้นจะเป็นการสุ่มแบบที่ไม่สามารถรีโหลดเซฟเกมเพื่อเปลี่ยนชนิดของสิ่งของได้เลย แต่เรายังสามารถใช้วิธีรีโหลดเซฟนี้เพื่อเปลี่ยนจำนวนของสิ่งของที่นำมาขายได้อยู่นะ เช่นถ้าพ่อค้าขายของสักอย่างที่เราต้องการพอดี 3 ชิ้น แต่เราอยากจะได้มากกว่านี้ก็ให้เราโหลดเซฟเกมแล้วออกไปหน้าบ้านอีกครั้ง เราจะเจอกับของชิ้นเดิมในจำนวนที่เปลี่ยนไป เราสามารถรีโหลดเพื่อปรับจำนวนของได้จนกว่าจะพอใจ ขอเตือนว่า การเล่นเกมในโหมด Seedling นั้น จะไม่ทำให้ของที่พ่อค้านำมาขายถูกลงนะครับ

รายการไอเท็มของ Dmitri

ไอเท็มจำนวนราคาต่อชิ้น
Cat Essence1 – 202100 G
Dog Essence1 – 202100 G
Animal Magnetism1 – 202100 G
Bonsai blueprint12400 G
Slide blueprint14800 G
Gold Piggybank blueprint15000 G
Ice Cream Stand blueprint15200 G
Globe blueprint16200 G
Safe blueprint16900 G
Tin Phone Booth blueprint17000 G
Tin Car blueprint17500 G
Giant Robot blueprint17700 G
Gotter Robo blueprint125,000 G
Caffeine Tonic1 – 2050,000 G
Energy Booster1 – 2050,000 G
Miracle Drink1 – 20100,000 G
Energy Booster G1 – 20100,000 G
Balloon1105,000 G
Leash1189,000 G
Mighty Tonic1 – 20200,000 G
Angler’s Luck1 – 20200,000 G
Ancient Fish Fossil1 – 20840,000 G
Diamond1 – 201,050,000 G
Old Clay Doll1 – 201,050,000 G
Pink Diamond1 – 205,250,000 G
Heli-Pack115,750,000 G

รายการไอเท็มของ Rainer

ไอเท็มจำนวนราคาต่อชิ้น
Moo-Moo Treat1 – 201000 G
Baa-Baa Treat1 – 201000 G
Cluck-Cluck Treat1 – 201000 G
Flipsy-Flopsy Treat1 – 201000 G
Pearl Oyster1 – 201500 G
Sea Urchin1 – 204000 G
Red Downy Tuft1 – 205000 G
Green Downy Tuft1 – 205000 G
Blue Downy Tuft1 – 205000 G
Yellow Downy Tuft1 – 2010,000 G
Orange Downy Tuft1 – 2010,000 G
Purple Downy Tuft1 – 2010,000 G

รายการไอเท็มของ Susanne

ไอเท็มจำนวนราคาต่อชิ้น
Egg Ice Cream recipe12400 G
Fall Herb Tea recipe12600 G
Cold Noodle recipe13000 G
Honey and Lemon Tea recipe13000 G
Pissaladiere recipe13600 G
Curry Rice recipe14000 G
Dry Curry Rice recipe14000 G
Grass Drink recipe14000 G
Curd Rice recipe14000 G
Fried Anglerfish recipe15000 G
Spicy Curry recipe15000 G
Silver Camel-Hair Cloth1 – 205000 G
Gld. Camel-Hair Cloth1 – 205000 G
Sil. Camel-Hair Cloth +1 – 206250 G
Gld. Camel-Hair Cloth +1 – 206250 G
Cod Roe Pasta recipe17000 G
Sea Urchin Pasta recipe17000 G
White Streetwear pattern18000 G
Aqua Blue V-Neck Dress pattern18000 G
Black Doctor’s Uni. pattern110,000 G
Super Maid’s Uniform pattern110,000 G
Conical Hat114,000 G
Black Habit pattern114,000 G
Dunhill’s Hat122,500 G
Gothic Headband145,000 G
Cat Costume180,500 G
Dog Costume184,250 G
Bear Costume186,750 G
Panda Costume186,750 G

*ของจำพวกหมวก (Hat) และชุด (Costume) ที่ Susanne ขายนั้น จะเป็นไอเท็มที่สามารถใช้ได้เลย ไม่ได้เป็นพิมพ์เขียวให้เราสร้าง หากเราต้องการพิมพ์เขียวไว้สร้างใช้เอง เราต้องไปซื้อ pattern ที่ร้าน Antique Shop เอง ส่วน Conical Hat pattern จะหาได้ที่ Cabin Country และ Gothic Headband pattern จะได้เป็นรางวัลจากการชนะเลิศงานแฟชันโชว์