Story of Seasons STORY OF SEASONS
สแกนเพื่อเข้าชมหน้าเว็บบนมือถือ

พ่อค้าเร่

Salespersons

ในเกมนี้จะมีพ่อค้าเร่อยู่ด้วยกัน 3 คน ได้แก่ Dmitri (ดะ-มิ-ทริ), Rainer (เร-เนอ), และ Susanne (ซู-ซาน) โดยเริ่มตั้งแต่ ฤดูใบไม้ร่วงปีที่ 2 พวกเขาจะสลับกันมาหาเราที่บ้านตอน 14:00 – 18:00 ทีละคน โดยต้องไม่ใช่วันเทศกาลหรือพายุเข้า เมื่อเราพบพ่อค้าแล้วไม่ว่าเราจะซื้อของหรือไม่ เราจะต้องรออีกอย่างน้อยอีก 20 วันถึงจะมีโอกาสพบกับคนต่อไป ซึ่งคนต่อไปจะเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถกำหนดได้แน่นอนว่าจะเป็นใคร แต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไปถึง 60 วันโดยไม่เจอใครเลย ไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม ครั้งต่อไปที่ออกจากบ้านตามเวลาที่พวกเขาจะมา เราจะได้เจอกับสักคนแน่นอน

เมื่อเราพบกับพ่อค้าแล้ว เขาจะบอกชื่อของ จำนวนของ และราคาขาย ไอเท็มบางอย่างจะสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียว เช่นพวกพิมพ์เขียว หรือสูตรอาหาร แต่ของอื่น ๆ นอกจากนี้ เราสามารถซื้อได้หลายครั้งและได้ทีละหลายชิ้น ซึ่งจำนวนของที่จะสุ่มมาขายเรามีตั้งแต่ 1 ชิ้น ไปจนถึง 20 ชิ้น เราสามารถปฏิเสธที่จะซื้อของได้ แล้วรอให้พ่อค้าหาของชิ้นใหม่มาขายในครั้งหน้า ซึ่งมันจะเป็นแบบสุ่มเช่นกัน ดังนั้นเราก็มีโอกาสโชคร้ายเจอของชิ้นเดิมได้เหมือนกัน ซึ่งของที่จะนำมาขายแต่ละครั้งนั้นจะเป็นการสุ่มแบบที่ไม่สามารถรีโหลดเซฟเกมเพื่อเปลี่ยนชนิดของสิ่งของได้เลย แต่เรายังสามารถใช้วิธีรีโหลดเซฟนี้เพื่อเปลี่ยนจำนวนของสิ่งของที่นำมาขายได้อยู่นะ เช่นถ้าพ่อค้าขายของสักอย่างที่เราต้องการพอดี 3 ชิ้น แต่เราอยากจะได้มากกว่านี้ก็ให้เราโหลดเซฟเกมแล้วออกไปหน้าบ้านอีกครั้ง เราจะเจอกับของชิ้นเดิมในจำนวนที่เปลี่ยนไป เราสามารถรีโหลดเพื่อปรับจำนวนของได้จนกว่าจะพอใจ ขอเตือนว่า การเล่นเกมในโหมด Seedling นั้น จะไม่ทำให้ของที่พ่อค้านำมาขายถูกลงนะครับ

รายการไอเท็มของ Dmitri

ไอเท็มจำนวนราคาต่อชิ้น
Cat Essence1 – 202100 G
Dog Essence1 – 202100 G
Animal Magnetism1 – 202100 G
Bonsai blueprint12400 G
Slide blueprint14800 G
Gold Piggybank blueprint15000 G
Ice Cream Stand blueprint15200 G
Globe blueprint16200 G
Safe blueprint16900 G
Tin Phone Booth blueprint17000 G
Tin Car blueprint17500 G
Giant Robot blueprint17700 G
Gotter Robo blueprint125,000 G
Caffeine Tonic1 – 2050,000 G
Energy Booster1 – 2050,000 G
Miracle Drink1 – 20100,000 G
Energy Booster G1 – 20100,000 G
Balloon1105,000 G
Leash1189,000 G
Mighty Tonic1 – 20200,000 G
Angler’s Luck1 – 20200,000 G
Ancient Fish Fossil1 – 20840,000 G
Diamond1 – 201,050,000 G
Old Clay Doll1 – 201,050,000 G
Pink Diamond1 – 205,250,000 G
Heli-Pack115,750,000 G

รายการไอเท็มของ Rainer

ไอเท็มจำนวนราคาต่อชิ้น
Moo-Moo Treat1 – 201000 G
Baa-Baa Treat1 – 201000 G
Cluck-Cluck Treat1 – 201000 G
Flipsy-Flopsy Treat1 – 201000 G
Pearl Oyster1 – 201500 G
Sea Urchin1 – 204000 G
Red Downy Tuft1 – 205000 G
Green Downy Tuft1 – 205000 G
Blue Downy Tuft1 – 205000 G
Yellow Downy Tuft1 – 2010,000 G
Orange Downy Tuft1 – 2010,000 G
Purple Downy Tuft1 – 2010,000 G

รายการไอเท็มของ Susanne

ไอเท็มจำนวนราคาต่อชิ้น
Egg Ice Cream recipe12400 G
Fall Herb Tea recipe12600 G
Cold Noodle recipe13000 G
Honey and Lemon Tea recipe13000 G
Pissaladiere recipe13600 G
Curry Rice recipe14000 G
Dry Curry Rice recipe14000 G
Grass Drink recipe14000 G
Curd Rice recipe14000 G
Fried Anglerfish recipe15000 G
Spicy Curry recipe15000 G
Silver Camel-Hair Cloth1 – 205000 G
Gld. Camel-Hair Cloth1 – 205000 G
Sil. Camel-Hair Cloth +1 – 206250 G
Gld. Camel-Hair Cloth +1 – 206250 G
Cod Roe Pasta recipe17000 G
Sea Urchin Pasta recipe17000 G
White Streetwear pattern18000 G
Aqua Blue V-Neck Dress pattern18000 G
Black Doctor’s Uni. pattern110,000 G
Super Maid’s Uniform pattern110,000 G
Conical Hat114,000 G
Black Habit pattern114,000 G
Dunhill’s Hat122,500 G
Gothic Headband145,000 G
Cat Costume180,500 G
Dog Costume184,250 G
Bear Costume186,750 G
Panda Costume186,750 G

*ของจำพวกหมวก (Hat) และชุด (Costume) ที่ Susanne ขายนั้น จะเป็นไอเท็มที่สามารถใช้ได้เลย ไม่ได้เป็นพิมพ์เขียวให้เราสร้าง หากเราต้องการพิมพ์เขียวไว้สร้างใช้เอง เราต้องไปซื้อ pattern ที่ร้าน Antique Shop เอง ส่วน Conical Hat pattern จะหาได้ที่ Cabin Country และ Gothic Headband pattern จะได้เป็นรางวัลจากการชนะเลิศงานแฟชันโชว์

Story of Seasons