ชีวิตมหัศจรรย์ของ Woofio

เงื่อนไข

  • เดินจาก South Lulukoko ไปยัง North Lulukoko
  • 6:00–20:00
  • ทุกวัน
  • อากาศแจ่มใส
  • Woofio มี 10,000 FP ขึ้นไป
  • ดาวน์โหลด DLC “New Neighbors Pack” แล้ว

เมื่อเรามาถึงเรา เราจะเห็นว่ามีนกแก้วหลายตัวกำลังเดินตาม Woofio อยู่ แล้วเราจะเดินตามไปด้วยจนถึงโบราณสถาน แล้ว Woofio จะอธิบายว่าเขากำลังฝึกพวกนกร้องเพลงอยู่ แล้วเขาจะบอกให้เราลองดู

Woofio จะอธิบายว่าการจะเป็นนักฝึกสัตว์ที่ดีนั้น เราจะเข้าใจความรู้สึกของสัตว์พวกนี้ แล้วเขาจะโชว์การประสานเสียงไปกับเหล่านกน้อย แล้วเขาจะเปิดโอกาสให้เราลองดูบ้าง ซึ่งดูเหมือนเราต้องใช้เวลาหน่อย แต่ในที่สุดเหล่านกแก้วก็ตอบสนองเสียงของเราเหมือนกัน

ต่อมา Woofio กับเราจะพากันไปเลียนแบบการเดินของเต่า ไปยืนอย่างสวยงามเหมือนกับนกปากช้อน ซึ่งเราจะยืนแล้วเป๋ไปเป๋มาด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกทั้งหมดแล้ว Woofio จะบอกว่าเราทำได้ดี เป็นมนุษย์ที่ทำได้ดีที่สุดที่เขาเคยเจอมา เขาจะบอกว่าเรานั้นได้เริ่มต้นบนเส้นทางการเป็นนักฝึกที่ดีแล้ว จากนั้นเขาจะพาเราไปริมน้ำแล้วบอกให้เราลองทำตัวเป็นหอยดู แล้วเขาก็จะกระโดษลงไปนั่งในน้ำ นักฝึกทุกคนจะต้องทำแบบนี้เช่นกันแล้วเขาจะพยายามชวนเราอยู่แต่เราจะบอกว่าเราทำแบบนั้นในน้ำไม่ได้ แล้ว Woofio จะอายและขอโทษที่เขาลืมไปว่ามนุษย์อยู่ใต้น้ำแบบนั้นไม่ได้ เขาจะยอมรับว่าเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับการสื่อสารกับมนุษย์ด้วย

Woofio +2000 FP